Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Občanská sdružení a jejich účast ve správních řízeních

Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí 

Jedním z dalších základních práv je právo svobodně se sdružovat, které podrobněji upravuje zákon č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. K založení občanského sdružení je potřeba registrace u Ministerstva vnitra ČR. Návrh na registraci podávají minimálně tři osoby, z nichž alespoň jedna musí být starší 18 let.

Občanské sdružení, jehož hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny, může požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy chráněné podlezákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Žádost musí být věcně a místně specifikovaná a je platná 1 rok. Občanské sdružení má pak právo účastnit se správního řízení (se všemi právy účastníka řízení, aniž by se jej toto bezprostředně dotýkalo), pokud svou účast oznámí příslušnému orgánu do 8 dnů od oznámení zahájení řízení. Podobně má možnost občanské sdružení, jehož cílem je podle stanov ochrana životního prostředí, být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

20.11.2014 10:03:12 | přečteno 2748x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49969569
Za týden: 567233
Za den: 91780
Online návštěvníků: 1768
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load