Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Účast veřejnosti při projednávání vlivů na životní prostředí

Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí 

Tato oblast je upravena zákonem č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Posuzování podléhají v zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Účelem posuzování je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí popř. opatření a přispět k udržitelnému rozvoji společnosti. Ve všech fázích tohoto procesu může každý ve stanovených lhůtách zaslat příslušnému úřadu písemné vyjádření. Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí nebo Krajský úřad (pro nás Olomouckého kraje), dle zařazení záměru. Záměry zařazené do kategorie I jsou posuzovány vždy, záměry kategorie II vyžadují zjišťovací řízení, v jehož závěru příslušný úřad stanoví, zda se záměr dále posuzuje podle zákona či nikoliv. Při projednávání koncepcí a dokumentací je součástí celého procesu i veřejné projednání, jehož se může zúčastnit každý.

Kde se dovím, co je předmětem projednání, termíny pro vyjádření, místo a termín veřejného projednání?

Tyto informace jsou v Přerově k dispozici především na úřední desce MMPr (i webové), na webu města v části elektronická vývěska, dokumenty z krajského úřadu a ministerstev. Dále jsou zveřejňovány tyto informace v regionálním týdeníku Nové přerovsko a na infotextu Kabelové televize Přerov. Na oficiální stránky jednotlivých akcí na internetu se lze dostat přes odkaz na „městském webu“. Tyto jsou samozřejmě přístupné i přímo na stránkách MŽP či kraje.

Kde a kdy mohu nahlédnout do oznámení, dokumentací a posudků?

Pokud jsou vydány v listinné podobě, pak v pracovní dny na odboru životního prostředí MMPr. Koncepční materiály jsou vydávány v elektronické podobě (na CD), tyto mohou být zapůjčeny tamtéž. Méně datově náročné materiály jsou ukládány na již zmiňovaný web města v části elektronická vývěska.

Kam mohu posílat své písemné vyjádření ?

Příslušnému úřadu, jímž je Ministerstvo životního prostředí nebo Krajský úřad Olomouckého kraje. Informace o tom lze zjistit z vlastního oznámení.

20.11.2014 10:06:03 | přečteno 807x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 25672
Za týden: 596446
Za den: 88708
Online návštěvníků: 1439
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load