Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Veřejná správa - orgány a právní předpisy

Životní prostředí je podle definice Ministerstva životního prostředí České republiky systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.

Prostě nádhera, obrázek se otevře v novém okně

Jiná definice uvádí, že životní prostředí je soubor všech činitelů, se kterými přijde do styku živý subjekt, a podmínek, kterými je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí. Subjektem může být chápán organismus, populace, člověk i celá lidská společnost. Většinou se pojem životní prostředí chápe ve smyslu životní prostředí člověka. 

Podle definice UNESCO je životní prostředí ta část světa, s níž je člověk ve vzájemném působení, kterou používá, ovlivňuje a které se sám přizpůsobuje. 

Obecně tedy soubor všech vnějších podmínek, které obklopují jedince, populaci nebo živý systém a poskytují mu všechny nezbytnosti k životu. Působení je obousměrné. Každý druh organismu vyžaduje jiné životní podmínky, jemu vlastní a nezbytné. Člověk je v podstatě součástí přirozených i umělých ekosystémů a nemůže bez nich existovat. Neuváženě je znehodnocuje a ničí. Proto je nezbytná aktivní ochrana a tvorba životního prostředí.

Již z uvedených definic je zřejmé, že životní prostředí je velmi široký pojem, a tomu odpovídá i poměrně komplikovaný výkon veřejné správy na tomto úseku. Ne vždy a všechno, co si pod pojmem životní prostředí představujeme, je upraveno právním předpisem, a pokud ano, pak zdaleka ne všechna problematika je svěřena do působnosti orgánů rezortu životního prostředí. Jinými slovy: není vůbec jednoduché, a to ani pro člověka, který se ve veřejné správě běžně pohybuje, dopídit se v konkrétní záležitosti toho správného věcně, místně a funkčně příslušného správního orgánu

Z tohoto důvodu zde uvádíme přehled nejdůležitějších „agend“, jejichž veřejná správa je upravena zákonem a s tvorbou a ochranou životního prostředí, přímo či v obecném povědomí, souvisí. U každého zákona jsou kromě stručného vymezení předmětu úpravy obecně uvedeny příslušné orgány veřejné správy (ne vždy např. platí základní kompetenční schéma obecní úřad-krajský úřad-ministerstvo) a konkrétní orgány, místně a funkčně příslušné pro území města Přerova.Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18549
Za týden: 377345
Za den: 71815
Online návštěvníků: 1301
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load