Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství

Veřejná správa - orgány a právní předpisy 

Zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Účelem zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech.

Příslušné orgány:

Místně příslušné orgány:

1. Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10

2. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 11015 Praha 1

3. Krajský úřad v přenesené působnosti

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

3. Český báňský úřad

Český báňský úřad, Kozí 748/4, 11001 Praha 1

4. Obvodní báňské úřady

Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova 1598/18, P.O.BOX 103, 70200 Ostrava

Zákon č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Zákon upravuje zejména podmínky pro provádění hornické činnosti, pro nakládání s výbušninami, pro bezpečné provozování podzemních objektů, pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu pracovního prostředí při uvedených činnostech a organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.

Příslušné orgány (§38 a následující):

Místně příslušné orgány:

1. Český báňský úřad

Český báňský úřad, Kozí 748/4, 11001 Praha 1

2. Obvodní báňské úřady

Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova 1598/18, P.O.BOX 103, 70200 Ostrava

Zákon č.62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Účelem zákona je stanovit podmínky pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, jejich koordinaci a kontrolu a pro využití jejich výsledků v národním hospodářství, ve vědě a technice.

Příslušné orgány (státní geologická služba §17):

Místně příslušné orgány:

1. Ministerstvo

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10

2. Česká geologická služba

  • Česká geologická služba, Klárov 3, 11821, Praha 1
  • Česká geologická služba - Pobočka Brno, Leitnerova 22, 65869 Brno
16.10.2014 8:52:27 - aktualizováno 16.10.2014 8:54:47 | přečteno 4714x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49964906
Za týden: 559968
Za den: 93435
Online návštěvníků: 1681
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load