Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Integrovaná prevence a omezování znečištění

Veřejná správa - orgány a právní předpisy  

Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Zákon stanovuje povinnosti provozovatelů zařízení a upravuje postup při vydávání integrovaného povolení. Dále stanoví působnosti orgánů veřejné správy a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem a upravuje systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Účelem tohoto zákona je dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku uplatněním integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího průmyslovými činnostmi (dále v zákoně vyjmenovanými).

Příslušné orgány (§28 a následující):

Místně příslušné orgány:

1. Ministerstvo životního prostředí

  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 1
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 77900, 772 00 Olomouc

2. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

3. Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

4. Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

5. Krajské úřady v přenesené působnosti

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

6. Inspekce

  • Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
  • ČIŽP - Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

7. Krajské hygienické stanice

  • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
  • KHS - územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov

  

16.10.2014 8:55:43 | přečteno 1257x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2016
Za týden: 362034
Za den: 55299
Online návštěvníků: 1015
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load