Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Nakládání s chemickými látkami

Veřejná správa - orgány a právní předpisy 

Zákon č.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Zákon upravuje práva a povinnosti (dále v zákoně uvedených) osob při klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování, uvádění na trh nebo do oběhu a při vývozu a dovozu chemických látek a chemických přípravků, při oznamování a registraci chemických látek, a vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků.

Příslušné orgány (§30 a následující):

Místně příslušné orgány:

1. Ministerstvo

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

2. Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

3. Česká inspekce životního prostředí

  • Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
  • ČIŽP - Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

4. Krajské úřady v přenesené působnosti

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

5. Krajské hygienické stanice

  • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
  • KHS - územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 750 11 Přerov

6. Celní úřady

Celní úřad Přerov, Tržní 5, 750 00 Přerov


2.12.2014 14:09:01 | přečteno 750x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 370703
Za den: 53892
Online návštěvníků: 1299
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load