Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Nakládání s odpady

Veřejná správa - orgány a právní předpisy

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů
Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Zákon stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy.

Příslušné orgány
(§71 a následující)

Místně příslušné orgány

Ministerstvo

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 1159/3, Olomouc – Nová ulice, 779 00

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 12801 Praha 2

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 11705 Praha 1

Inspekce

Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 19000 Praha 9,
ČIŽP - Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 77200 Olomouc

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem v Brně, Hroznová 2, 65606 Brno

Celní úřady

Celní úřad Přerov, Tržní 5, 75002 Přerov

Policie České republiky

Policie ČR - Okresní ředitelství Přerov, U Výstaviště 18, 75152 Přerov

Orgány ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 77911 Olomouc
KHS - územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 75011 Přerov

Krajské úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc

Obecní úřady s rozšířenou působností

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 75011 Přerov

Obecní úřady a újezdní úřady

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 75011 Přerov


Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v obalech obsažených. Zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty.

Příslušné orgány
(§31 a následující)

Místně příslušné orgány

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy VIII, tř. Kosmonautů 10, 77200 Olomouc

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 11015 Praha 1

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 11705 Praha 1

Krajské hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
KHS - územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 75011 Přerov

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 12000 Praha 2
ČOI - Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký, Provozní 1, 72200 Ostrava-Třebovice
ČOI - pobočka Olomouc, Masarykova 50, 77211 Olomouc

Česká zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát, Květná 15, 603 00 Brno
SZPI - Inspektorát v Olomouci, Pavelkova 13, 77285 Olomouc

Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 19000 Praha 9
ČIŽP - Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 77200 Olomouc

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041 Praha 10
Regionální pracoviště - OKL 408 Olomouc, Puškinova 2, 77900 Olomouc

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 56a, 62100 Brno-Medlánky

Celní úřady

Celní úřad Přerov, Tržní 5, 75000 Přerov

14.10.2014 11:22:13 - aktualizováno 6.10.2021 9:44:14 | přečteno 1848x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18391
Za týden: 607441
Za den: 67703
Online návštěvníků: 759
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load