Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Ochrana lesa

Veřejná správa - orgány a právní předpisy

Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Účelem zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Příslušné orgány veřejné správy
(§47 a následující):

Místně příslušné orgány:

1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 75011 Přerov

2. Kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc

3. Ministerstvo

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 11705 Praha 1

Ministerstvo životního prostředí vykonává vrchní státní dozor a dále působnost krajů a ministerstva na území národních parků a jejich ochranných pásem.

Zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Účelem zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Příslušné orgány veřejné správy
(§57 a následující):

Místně příslušné orgány:

1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 75011 Přerov

2. Kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc

3. Ministerstvo

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 11705 Praha 1

Ministerstvo životního prostředí vykonává vrchní státní dozor a dále působnost krajů a ministerstva na území národních parků a jejich ochranných pásem.

Zákon č.149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Zákon stanoví podmínky, za nichž lze uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určený k obnově lesa a k zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.

Příslušné orgány veřejné správy
(§26 a následující):

Místně příslušné orgány:

1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí , Bratrská 34, 75011Přerov

2. Kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc

3. Ministerstvo

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 11705 Praha 1

4. Česká inspekce životního prostředí

  • Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 19000 Praha 9
  • ČIŽP - Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 77200 Olomouc

Působnost obcí s rozšířenou působností a krajů na území vojenských lesů vykonává Vojenský lesní úřad.

Ministerstvo životního prostředí vykonává vrchní státní dozor.

14.10.2014 11:46:09 - aktualizováno 2.12.2014 14:27:36 | přečteno 4184x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970394
Za týden: 355974
Za den: 72178
Online návštěvníků: 1168
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load