Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Ochrana ovzduší

Veřejná správa - orgány a právní předpisy

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší, způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení, nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší, práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší, práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot a působnost orgánů veřejné správy při sledování a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot v dopravě.

Příslušné orgány (§27):

Místně příslušné orgány:

1. Ministerstvo

  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10,
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy VIII, tř. Kosmonautů 10, 77200 Olomouc

2. Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR,Palackého nám. 4, 12801, Praha 2

3. Inspekce

  • Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 19000 Praha 9
  • ČIŽP - Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 77200 Olomouc

4. Česká obchodní inspekce

  • Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 12000 Praha 2
  • ČOI - Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký (se sídlem v Ostravě), pobočka Olomouc - Masarykova 50, 77211 Olomouc

5. Celní úřady

Celní úřad Přerov, Tržní 5, 75002 Přerov

6. Krajské úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc

7. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 75011 Přerov

8. Obce

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 75011 Přerov

9. Ministerstva

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1

Zákon č.695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Zákon stanoví zejména práva a povinnosti provozovatelů a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, postup při vydávání a přidělování povolenek, působnost orgánů veřejné správy a sankce za porušení povinností.

Příslušné orgány
(§15 a následující):

Místně příslušné orgány:

1. Ministerstvo

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10

2. Česká inspekce životního prostředí

  • Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 19000 Praha 9,
  • ČIŽP - Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41,77200 Olomouc
14.10.2014 11:16:56 - aktualizováno 14.10.2014 11:18:15 | přečteno 681x | Ing. Jaroslav Čagánek

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2247
Za týden: 361043
Za den: 55513
Online návštěvníků: 1202
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load