Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Ochrana vod

Veřejná správa - orgány a právní předpisy

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Účelem zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl. Účelem zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy právnických a fyzických osob k jejich využívání i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí.

Příslušné orgány:

Státní správu vykonávají vodoprávní úřady a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) ( §104 zákona a následující). Vodoprávními úřady jsou

 1. Obecní úřady
  Místně příslušné orgány:
  Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Bratrská 34, 75011 Přerov
 2. Újezdní úřady na území vojenských újezdů
 3. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
  Místně příslušné orgány:
  Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Bratrská 34, 75011 Přerov
 4. Krajské úřady
  Místně příslušné orgány:
  Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc
 5. Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad
  Místně příslušné orgány:
  1. Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 11705 Praha 1
  2. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10
  3. Ministerstvo dopravy ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 11015 Praha 1
  4. Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 16001 Praha 6

ČIŽP

 • Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 19000 Praha 9
 • ČIŽP - Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 77200 Olomouc

Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Zákon upravuje vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku.

Příslušné orgány (§25 a následující):

 1. Obecní úřady
  Místně příslušné orgány:
  Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Bratrská 34, 75011 Přerov
 2. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
  Místně příslušné orgány:
  Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Bratrská 34, 75011 Přerov
 3. Krajské úřady
  Místně příslušné orgány:
  Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 77911Olomouc
 4. Ministerstvo
  Místně příslušné orgány: Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 11705 Praha 1
14.10.2014 11:26:46 - aktualizováno 2.12.2014 13:28:57 | přečteno 4877x | Ing. Ivana Hřibová

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49960774
Za týden: 132589
Za den: 25196
Online návštěvníků: 533
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load