Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Ochrana zdraví (mj. před hlukem)

Veřejná správa - orgány a právní předpisy 

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc a úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a snižování hluku. Veřejným zdravím se rozumí zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin a tento je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života. Ochrana a podpora veřejného zdraví je pak souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, vzniku nemocí souvisejících s prací aj.


Příslušné orgány
(§78 a následující):

Místně příslušné orgány:

1. Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

2. Krajské hygienické stanice

  • Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
  • KHS - územní pracoviště Přerov, Dvořákova 75, 75011 Přerov

3. Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra

  • Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Dejvice
  • Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7

4. Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

5. Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

6. Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

7. Krajské úřady

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor zdravotnictví, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

15.10.2014 7:37:15 | přečteno 630x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 358796
Za den: 53266
Online návštěvníků: 1014
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load