Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Ochrana zvířat

Veřejná správa - orgány a právní předpisy  

Zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcováním bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.

Příslušné orgány (§19 a následující):

Místně příslušné orgány:

1. Ministerstvo

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

2. Ústřední komise (pro ochranu zvířat)

(zřizuje ji ministr zemědělství)

3. Státní veterinární správa

Státní veterinární správa, Slezská 7, 12056 Praha 2

4. Krajské veterinární správy

  • Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj, tř. Míru 101, 779 00 Olomouc
  • Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj - inspektorát Přerov, Bayerova 3, 75002 Přerov

5. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany v rámci své působnosti

  • Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
  • Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

6. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 11 Přerov

7. Obce

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 11 Přerov

Zákon č.162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Zákon upravuje podmínky a postup při vydávání licence k provozování zoologických zahrad, kontrolu nad dodržováním povinností plynoucích z tohoto zákona, základní podmínky pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad a sankce za porušení povinností. Zoologickou zahradou se přitom rozumí trvalé zařízení, v němž jsou chováni a po dobu nejméně 7 dnů v kalendářním roce vystavováni pro veřejnost volně žijící živočichové, popřípadě též zvířata domácí.

Příslušné orgány (§11):

Místně příslušné orgány:

Ministerstvo

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších právních předpisů

Předmět úpravy:

Zákon stanoví požadavky veterinární péče na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, na péči o zdraví zvířat - zejména předcházení vzniku a šíření onemocnění přenosných mezi zvířaty, ochranu zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty (dovoz, vývoz). Současně také upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob; soustavu, působnost a pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i odborné veterinární činnosti a jejich výkon.

Příslušné orgány (§43 a následující):

Místně příslušné orgány:

1. Ministerstvo

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

2. Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra

  • Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
  • Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7

3. Obce

Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí zemědělství, Bratrská 34, 750 11 Přerov

4. Orgány veterinární správy

  • Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, tř.Míru 563/101, 779 00 Olomouc
  • Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, inspektorát Přerov, Bayerova 3, 750 02 Přerov

2.12.2014 14:19:48 | přečteno 4115x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961279
Za týden: 139191
Za den: 22269
Online návštěvníků: 473
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load