Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Životní prostředí (obecně)

Veřejná správa - orgány a právní předpisy

Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů; vychází při tom z principu trvale udržitelného rozvoje.

Příslušné orgány:

zákon nevymezuje

Zákon č.282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Zákonem se zřizuje Česká inspekce životního prostředí jako orgán státní správy, který je podřízen ministerstvu životního prostředí České republiky, a dále se stanovuje zejména struktura inspekce, její právní forma a působnost.

Příslušné orgány:

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

Místně příslušné orgány:

  • Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 19000 Praha 9
  • ČIŽP - Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 77200 Olomouc

Zákon č.388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Zákonem se zřizuje Státní fond životního prostředí, dále se stanovuje zejména jeho právní forma, orgány, působnost, zdroje příjmů, způsob a účel využití prostředků.

Příslušné orgány:

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP)

Místně příslušné orgány:

  • Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 9, 14000 Praha 4
  • SFŽP - Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 7, 77900 Olomouc

Zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Předmět úpravy:

Zákon stanoví zejména podmínky výkonu práva na včasné a úplné informace o životním prostředí, jimiž disponují povinné subjekty, přístup veřejnosti k těmto informacím, podmínky a lhůty pro zpřístupňování informací, podmínky pro aktivní zpřístupňování informací a pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti ochrany životního prostředí.

Příslušné orgány (zde jsou uvedeny povinné subjekty ve smyslu §2 písm.b) zákona):

  1. správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků,
  2. právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí,
  3. právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené subjekty uvedenými v bodech 1 a 2, jakož i fyzické osoby pověřené těmito subjekty, které na základě právních předpisů nebo dohody s těmito subjekty poskytují služby, které ovlivňují stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek.
14.9.2008 21:09:30 - aktualizováno 14.10.2014 10:47:15 | přečteno 1464x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1045
Za týden: 359841
Za den: 54311
Online návštěvníků: 1045
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load