Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Voda

Voda je limitujícím faktorem veškerého života na Zemi. Má rozhodující vliv na tvář krajiny a na kvalitu života lidí, kteří v ní žijí. Dávno už neplatí, že zhoršená kvalita vody ve vodních tocích je nutným důsledkem hospodářského rozvoje a zvyšující se životní úrovně obyvatel v té či oné oblasti. Naopak, kvalita vodních zdrojů je tím vyšší, čím vyspělejší je lidská společnost.

Babí léto na Bečvě

Významným vodním tokem protékajícím městem Přerov, v délce asi 9,34 km, je řeka Bečva. Dalším důležitým vodním tokem je Strhanec, který začíná u manipulačního stavidla na jezu v Oseku n/B a vlévá se zpět do Bečvy ve dvou místech - u bývalého Kryškova mlýna (dnes Sportovní centrum) a za areálem společnosti PRECHEZA. 

Správcem obou těchto významných toků je Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně. 

Místními částmi Újezdec a Lověšice dále protéká potok Svodnice a Penčicemi, Čekyní a Žeravicemi potok Olešnice.

Hlavním právním předpisem, který upravuje problematiku ochrany vod, stanovuje podmínky pro jejich hospodárné využití a snižování nepříznivých účinků sucha a povodní, je zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vztahy při výstavbě, rozvoji a provozu veřejných vodovodů a kanalizací upravuje platné znění zákona č.274/2001 Sb. 

Další informace:


Řeka Bečva

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 185577
Za den: 53649
Online návštěvníků: 1156
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load