Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvířata

Významný biotop pro mnoho volně žijících živočišných druhů, často zvlášť chráněných - bezobratlých, obojživelníků, plazů, ptáků i savců, představuje městské prostředí. Přerov, nejen díky NPR Žebračka a významnému biokoridoru řeky Bečvy, v tom není výjimkou.  

Babočka Admirál v Michalově, obrázek se otevře v novém okně

S tím je třeba počítat již při územním plánování, při navrhování a realizaci staveb, při zřizování a údržbě veřejné zeleně i při výběru vhodných dřevin k výsadbě. Důvody, proč různí živočichové volí za své stanoviště právě město, jsou různé - dostupnost potravy, příležitost k hnízdění, méně přirozených predátorů, příznivější mikroklima apod.

Vhodné podmínky pro zahnízdění například nedávno našla vlha pestrá dokonce v areálu skládky TKO v Žeravicích, pravidelně ornitologové v různých částech Přerově pozorují hnízdící nebo zimující rorýsy, jiřičky, břehule, výry, ledňáčky, morčáky i sokoly. O tom, že přerovská fauna je skutečně bohatá, se může každý přesvědčit například při procházce naučnou vlastivědnou stezkou Přerovským luhem, představující obyvatele široké škály přírodě blízkých i umělých biotopů (břehové porosty, tvrdý a měkký luh, lužní les, mlýnský náhon, městský park, umělou vodní nádrž aj.).

Ještě donedávna nebylo v Přerově ani v jeho nejbližším okolí provozováno žádné zařízení poskytující pomoc handicapovaným zvířatům. Alespoň poradenskou činnost v této oblasti poskytovaly stanice BIOS (součást Střediska volného času Atlas a BIOS) a ornitologická stanice ORNIS (oddělení Muzea Komenského v Přerově). Právě ve společném areálu obou stanic na ulici Bezručově postupně vzniká za finanční podpory města nové středisko environmentální výchovy, jehož součástí je od léta 2008 i záchytná stanice pro handicapovaná zvířata, která zajišťuje poskytnutí prvotní odborné pomoci postiženým živočichům a jejich předání do nejbližšího záchranného zařízení. Provozovatelem stanice je Muzeum Komenského v Přerově.

útulek, obrázek se otevře v novém okně

Pro zatoulané psy a kočky existuje městský útulek pro zvířata s celotýdenním provozem a kapacitou přibližně 20 psů a 20 koček. Provozovatelem jsou Technické služby města Přerova. Část „ubytovací kapacity“ útulku je vedena v režimu zvířecího penzionu, kde mohou majitelé své čtyřnohé přátele na přechodnou dobu za poplatek ubytovat. Délka ubytování není omezena. Při předání zvířete je třeba předložit potvrzení o očkování.


Další informace:


Přílet čápa, obrázek se otevře v novém okně

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1365
Za týden: 372068
Za den: 55257
Online návštěvníků: 1365
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load