Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Přehled druhů obratlovců chráněných

podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. v NPR Žebračka

Český název
druhu

Vědecký název druhu

Ochrana dle zákona
č. 114/1992 Sb.

Stanoviště (biotop)

Odhad početnosti

Poslední ověření výskytu

Řád: Ryby

Pisces

Jelec jesen

Leuciscus idus

ohrožený

vodní tok

vymizelý

1970 (?) - Hanák

Mník jednovousý

Neomacheilus barbat.

ohrožený

vodní tok

vymizelý

1970 (?) - Hanák

Sekavec písečný

Cobitis taenia

silně ohrožený

vodní tok

neuvedena

1992 - Hanák

Střevle potoční

Phoxinus phoxinus

ohrožený

vodní tok

vymizelý

1970 (?) - Hanák

Řád: bojživelníci

Amphibia

Čolek obecný

Triturus vulgaris

silně ohrožený

mokřady

stovky

1997 - Zwach

Čolek velký

Triturus cristatus

kriticky ohr.

mokřady

desítky

1997 - Zwach

Kuňka obecná

Bombina bombina

ohrožený

mokřady

desítky

1997 - Zwach

Ropucha obecná

Bufo bufo

ohrožený

mokřady

desítky

1997 - Zwach

Ropucha zelená

Bufo viridis

ohrožený

mokřady

desítky

1997 - Zwach

Rosnička zelená

Hyla arborea

silně ohrožený

mokřady

desítky

1997 - Zwach

Skokan krátkonohý

Rana lessonae

kriticky ohr.

mokřady

neuvedena

1992 - Hanák

Skokan skřehotavý

Rana ridibunda

kriticky ohr.

mokřady

neuvedena

1992 - Hanák

Skokan štíhlý

Rana dalmatina

silně ohrožený

mokřady

tisíce

1997 - Zwach

Skokan zelený

Rana kl. esculenta

silně ohrožený

mokřady

desítky

1997 - Zwach

Řád: Plazi

Reptilia

Slepýš křehký

Anguis fragilis

silně ohrožený

les. okraje

desítky

1997 - Zwach

Ještěrka obecná

Lacerta agilis

silně ohrožený

les. okraje

desítky

1997 - Zwach

Ještěrka živorodá

Zootoca vivipara

silně ohrožený

les. okraje

desítky

1997 - Zwach

Užovka obojková

Natrix natrix

ohrožený

mokřady

desítky

1997 - Zwach

Želva bahenní

Emys orbicularis

kriticky ohr.

mokřady

vymizelá

1984 - Opatrný

Řád: Ptáci
(druhy hnízdící)

Aves

Jestřáb lesní

Accipiter gentilis

ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Krahujec obecný

Accipiter nissus

silně ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Krutihlav obecný

Jynx torquilla

silně ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Ledňáček říční

Alcedo atthis

silně ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Lejsek šedý

Muscicapa striata

ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Moudivláček lužní

Remiz pendulinus

ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Slavík obecný

Luscinia megarhynch.

ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Strakapoud prostřední

Dendrocopos medius

ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Ťuhýk obecný

Lanius collurio

ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Žluva hajní

Oriolus oriolus

silně ohrožený

lesy

neuvedena

1996-9 - Hanák

Řád: Savci

Mammalia

Netopýr dlouhouchý

Plecotus austriacus

ohrožený

lesy

neuvedena

1992 - Hanák

Netopýr parkový

Pipistrellus nathusii

silně ohrožený

lesy

neuvedena

1992 - Hanák

Netopýr velký

Myotis myotis

silně ohrožený

lesy

neuvedena

1992 - Hanák

Plch velký

Glis glis

ohrožený

lesy

neuvedena

1992 - Hanák

Veverka obecná

Sciurus vulgaris

ohrožený

lesy

neuvedena

1992 - Hanák

6.10.2014 9:58:27 | přečteno 482x | webmaster

Navigace

Životní prostředí

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 14173
Za týden: 358910
Za den: 72372
Online návštěvníků: 1000
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load