Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zásady pro udělení

Zásady  pro udělování Ceny města  - medaile J. A. Komenského 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 10. zasedání konaném dne 12. října 2015 usnesením  č.  303/10/8/2015 vydává v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto Zásady  pro udělování Ceny města  - pamětní medaile J. A. Komenského (dále jen Zásady).

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Statutární město Přerov může udělit Cenu města Přerova – medaili J. A. Komenského  (dále jen „Cena“) výjimečným osobnostem, které dosáhly vynikajících výsledků v různých oblastech činnosti - zejména v hudbě, výtvarném umění a architektuře, dramatickém umění, literární činnosti, sportu, vědě, výchově a vzdělávání nebo za záchranu lidského života – a přispěly tím k šíření dobrého jména města Přerova.
 2. Medaile J. A. Komenského je dílem přerovského rodáka akademického sochaře Josefa Bajáka. Medaile je oboustranná s portrétem J. A. Komenského na straně jedné a historickým pohledem na město na straně druhé.
 3. Udělení Ceny není spojeno s peněžitou odměnou.

Článek 2

Podávání návrhů

 1. Cena je udělována zpravidla jednou za čtyři roky – vždy ve třetím roce volebního období maximálně pěti navrženým kandidátům. Ve výjimečných případech může být Cena udělena i v jiném termínu nebo nemusí být udělena vůbec.
 2. Návrhy na udělení Ceny budou mít písemnou formu a  musí být odevzdány v termínu nejpozději do 31.5. příslušeného kalendářního roku, kdy je Cena udělována. Návrhy mohou předkládat občané, zástupci sdružení, škol, podniků, zájmových organizací atd. Na možnost nominace budou upozorněni na webových stránkách města a v místním tisku.
 3. Každý návrh musí obsahovat:
 • jméno a příjmení kandidáta navrženého na udělení Ceny
 • řádné zdůvodnění návrhu – důvod k udělení Ceny
 • krátký životopis kandidáta
 • kontaktní údaje na navrhovatele.
  Každý kandidát na udělení Ceny musí být navržen samostatným návrhem. Návrh, který nesplňuje tyto náležitosti, může být z dalšího projednávání vyloučen.
 • Návrhy na udělení Ceny lze podat buď osobně (Kancelář primátora, nám. T. G. Masaryka 2, Přerov), zaslat poštou na adresu Kancelář primátora Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov, elektronickou poštou (e-mailem) na adresu: kp@prerov.eu nebo prostřednictvím Portálu občana (https://portal.prerov.eu).  
 • Návrhy podané po datu uvedeném v odstavci 2 tohoto článku nebudou  posuzovány. Rozhodující datum pro přijetí návrhu k dalšímu posouzení je v případě návrhů podaných osobně datum doručení na přijímacím razítku, v případě návrhů zaslaných poštou datum na podacím razítku pošty a v případě návrhů zaslaných elektronickou poštou (e-mailem) datum doručení elektronické pošty.
 • Návrhy na udělení Ceny eviduje Kancelář primátora.
 • Článek 3

  Projednávání návrhů a udělování Ceny

  1. Udělení Ceny schvaluje Zastupitelstvo města Přerova na návrh Rady města Přerova.
  2. Cenu předává primátor nebo náměstek primátora statutárního města Přerova při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu.

  Článek 4

  Závěrečná ustanovení

  1. Ruší se Zásady  pro udělování Ceny města  - medaile J. A. Komenského, které vydalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 5. zasedání konaném dne 16. dubna 2007 usnesením  č. 100/5/9/2007.
  2. Tyto zásady nabývají platnosti dne 13. října 2015.

  V Přerově dne 13. října 2015

  24.10.2014 9:07:24 - aktualizováno 1.12.2015 15:07:40 | přečteno 3818x | Ing. Jana Pivodová

  Anketa

  Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
   
  90% (270)
   
  10% (29)
  Všechny ankety a kvízy
   

  Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8.00 - 11.30
  8.00 - 11.30*
  8.00 - 11.30
  8.00 - 11.30*
  ZAVŘENO*

  12.30 - 17.00
  12.30 - 15.00*
  12.30 - 17.00
  12.30 - 15.00*
   ZAVŘENO*

  *) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
  Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
  Přerov - znak města

  Magistrát města Přerova
  Bratrská 709/34
  Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
  E-podatelna: posta@prerov.eu
  ID datové schránky:  etwb5sh
  Telefon: +420 581 268 111
  IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

  Návštěvnost

  Celkem přístupů: 49959303
  Za týden: 191372
  Za den: 53985
  Online návštěvníků: 1310
   
  Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
  load