Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Jiří Lapáček

Text přednášky v GMP

Přerov ve středověku na základě archivních pramenů

Kdo čeká brilantní rozbor dochovaných archivních pramenů, bude zklamán, naopak poučený zájemce o historii Přerova si pomyslí: Tak to budeme rychle hotovi. Jako obvykle, pravda je někde uprostřed.

Skutečností je, že Přerov je na archivní prameny velmi chudý, a to především ve srovnání s jinými královskými městy na Moravě, popř. v Čechách. Můžeme uvést, že pouze v případě listin snese srovnání s jinými královskými městy.1 Listiny lze studovat ve standartních edicích Codex diplomaticus. Nejstarší listiny dochované ve fondu Archiv města Přerov jsou z roku 1436. V první z 1. října 1436, vydané v Praze, Zikmund, český král a římský císař, vyhlásil Vokovi ze Sovince amnestii a městu Přerovu svobodné přijímání podobojí. O dva dni později totéž potvrdil v Brně Albrecht, moravský markrabě.

Katastrofální je stav v dochování městských knih z tohoto období. Vlastně bychom měli říci, že se jedná o nedochování, protože skutečně není dispozici žádná soudní kniha, která by informovala o prodeji nemovitostí, vzdání majetku, obsahovala záznamy o dluzích i trestných činech. Jsme tak ochuzeni o množství údajů k městskému místopisu i prosopografii jednotlivých měšťanů. Stejné je to v případě knih městských počtů, rovněž za normálních okolností bohatého zdroje poznání sociální diferenciace obyvatel města a také nástroje k poznání stavebního vývoje. Tento stav je umocněn tím více, že ani pro následující období raného novověku se nedochovalo o mnoho více. Vlastně se v případě Přerova jedná o gruntovní knihu, dva svazky z let 1552 - 1609 a 1554 - 1642, sirotčí registra (s indexem) 1583 - 1663 a knihu svatebních smluv (s rejstříkem abecedně-jmenným) 1614 - 1802.

Mimo přerovský archiv se v případě archivních pramenů jedná především o zápisy soudu v zemských deskách od roku 1348, které jsou doplňovány údaji z knih půhonných a nálezových. Vyprávěcí prameny zcela chybí, snad s výjimkou zápisů o povinnostech okolních obcí při opevňovacích pracích kolem Přerova, které zachycují poměry ze začátku 14. století, ale jde o opisy z 2. poloviny století následujícího. Dochovaly se v knihách půhonných a nálezových a rovněž v několika víceméně stejných verzích v tzv. pernštejnských kodexech. Určité pamětní zápisy jsou dochovány v přerovské knize památní, založené v 1. polovině 17. století, která vznikla z činnosti městského úřadu v Přerově, ale nyní je uložena v Moravském zemském archivu v Brně ve sbírce rukopisů. Její současný opis získal přerovský děkan Ignác Zavřel, doplnil o některé další zápisky a přes jeho bratra Cypriána Zavřela, pitínského faráře, se pak rukopis dostal do Bojkovic.3

ikona souboruCelé znění přednášky

14.7.2011 13:37:27 | přečteno 3706x | webmaster

Navigace

Galerie města Přerova

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (22)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49976922
Za týden: 527543
Za den: 99129
Online návštěvníků: 2033
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load