Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

TZ - Kniha Přerovský zámek

Nová publikace Přerovský zámek míří na vánoční trh (20. 12. 2010)

(Přerov) Přerovský zámek je jednoduchý a přitom tolik výstižný název nové publikace, která přichází v těchto dnech na přerovský předvánoční knižní trh. Populárně naučné pojednání o nejhistoričtější dominantě města, vydané pod záštitou přerovského magistrátu, na 250 stranách nepřináší jen erudované texty kolektivu spoluautorů, kteří se na obsahu knihy podíleli v rámci své gesce, ale je také prvním uceleným odborným materiálem, zahrnujícím dobové nákresy stavby zámku, jeho postupné rozšiřování a z novodobějších dějin i fotografické svědectví jeho proměn.

„Jedná se vůbec o první ucelenou publikaci o přerovském zámku, která čtenáře přenese do nejstarších dějin Přerova, poukáže na nejvzácnější archeologické nálezy a populární formou jim představí dominantu Horního náměstí,“ řekl přerovský historik Karel Žurek, iniciátor vydání knihy, jenž je autorsky podepsán pod více než polovinou jejího obsahu. Odborníci na knize ocení stručný a přitom výstižný historický kontext, čtenáře - laika pravděpodobně více zaujme tematika obnovy zámku a jeho praktického využití, s nímž se coby občané města mohou setkat každodenně. Obě skupiny pak nadchne bohatý obrazový doprovod, zahrnující dobové i moderní fotografie, půdorysné plány objektu, mapky s vyznačenými archeologickými sondami, obrázky mincí a středověkých ozdob, nákresy zjišťovacích výzkumů se snímky nálezů, kresby objevů keramických zlomků a železných předmětů. „Na stranách nechybí například ani dobové dokumenty či jmenovací listiny, záznamy o povinnostech poddaných, městské pečetě, zápisy z gruntovní knihy, staré přerovské veduty a litografie nebo obraz Horního města na indikační skice,“ doplnil Žurek. Milovníky historie určitě zaujmou i nákresy předpokládaného vzhledu Horního města včetně královského hradu a podhradí ze 13. století nebo stejně zajímavé perokresby možné podoby přerovského pozdně středověkého hradu ze 16. století.

Publikace se člení na 3 základní oddíly, které pojednávají o dějinách zámku, jeho obnově a využití. Prvním a zároveň nejobsáhlejším oddílem publikace jsou Dějiny přerovského zámku popsané na 120 stranách, které čtenáře v kostce seznamují s výsledky archeologických výzkumů Horního náměstí, zahrnují i krátké pojednání o historii města nebo kapitoly o Blahoslavovi a Komenském. Ty pocházejí tradičně z pera bývalého ředitele přerovského muzea, komeniologa Františka Hýbla. Sekce zabývající se středověkým opevněním Horního města a stručnými stavebními dějinami zámku informují o historii objektu od jeho založení až do poloviny devadesátých let minulého století. Na dějepisný úvod navazuje prostřední oddíl o obnově zámku. „Ten technicky popisuje jednotlivé etapy regenerace zámku a jeho stavební úpravy z pohledu památkářů a architektů. Závěr publikace je poté věnován uměleckohistorickým artefaktům, přerovskému muzejnictví v proměnách času a s tím souvisejícímu využití zámku pro výstavní účely,“ vysvětlil Karel Žurek, který je garantem stavebně - historického dozoru letité památkové obnovy zámku.

Jednou z nejpřínosnějších částí Přerovského zámku je podle spoluautora a editora publikace Jiřího Lapáčka kapitola o archeologických nálezech na Horním náměstí a přímo v areálu zámku, protože naznačují, že původní přerovský hrad stál na jiném místě a že počátky nynější stavby je třeba hledat konci 15. století.

Knižní vydání Přerovského zámku je v prodeji v Městském informačním centru ve Velké Pasáži v Přerově nebo v Galerii města Přerova na Horním náměstí. „Mám slabost pro knihy, a tak jsem rád, že kolektiv autorů pro Přerovany i ostatní zájemce připravil zajímavé čtení z dějin našeho města a přerovského zámku. Po letech jeho rekonstrukcí za plného provozu jsme dnes ve finále a vydání knihy o historii i současnosti budovy je pomyslnou tečkou za dlouholetou snahou. Věřím, že publikace bude nejen poutavým čtením, ale i milou pozvánkou k návštěvě zámku,“ uvedl přerovský primátor Jiří Lajtoch.

Vedle nové publikace je na stejných místech v prodeji stále i kniha Výtvarní umělci města Přerova 1900-2010, kterou vydalo statutární město Přerov v loňském roce. Zakoupit ji můžete za 370 korun.

9.3.2011 9:49:26 | přečteno 1012x | Galerie města Přerova

Navigace

Galerie města Přerova

 

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 9050
Za týden: 598100
Za den: 58362
Online návštěvníků: 1158
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load