Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Neredigované příspěvky

Zásady zveřejňování neredigovaných příspěvků v Přerovských listech (pro autory - dle Tiskového zákona, upravujícího radniční periodika)

  1. Zveřejňují se příspěvky, které jsou předány od 1. do 10. dne v měsíci pověřenému redaktorovi).
  2. Rozsah příspěvků nesmí přesahovat 20 řádků, písmo Times New Roman, velikost 12 - při řádkování 1 (1600 znaků včetně mezer).
  3. V jednom čísle PL je možno uveřejnit maximálně 2 dopisy + 2 reakce, nebo 4 dopisy bez reakcí. V případě, že bude doručeno více neredigovaných příspěvků, rozhoduje o jejich zveřejnění výhradně redaktor/ka. O tom, zda doručený text vyžaduje reakci - a komu text k reakci přepošle, rozhoduje rovněž redaktor/ka. Reakce v rozsahu max. 1600 znaků (včetně mezer) musí být zaslána zpět do 5 pracovních dnů.
  4. Texty je možné předávat v elektronické formě na e-mail uvedený v tiráži Přerovských listů nebo je možno dohodnout se o dalším postupu telefonicky. Telefon je rovněž součástí tiráže měsíčníku.
  5. Autor musí pod příspěvek uvést celé své jméno, případně i celá jména spoluautorů. 
    Kvůli ověření autorství příspěvku je nutné uvést i kontaktní údaje (e-mail a telefon). Neposkytnutí kontaktních informací je důvodem k neotištění příspěvku. Kontaktní informace slouží pouze pro potřeby redakce a pro komunikaci se stranou nebo osobou v dopise zmíněnou.
  6. Zveřejňovány budou pouze autorské texty, psané výhradně pro Přerovské listy. Nevyžádané fotografie nebudou zveřejňovány. Nevyžádané reakce na dopisy nebudou otiskovány.

Schválila Rada města Přerova svým usnesením č. 844/27/10/2015 na své 27. schůzi konané 1. října 2015.

 

16.10.2015 16:38:05 | přečteno 2331x | webmaster
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18391
Za týden: 607441
Za den: 67703
Online návštěvníků: 759
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load