Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Čestní občané města Přerova 1865 - 1917

Seznam všech čestných  občanů od roku 1865 do roku 1917

Arnošt Bühler (1822 - 1890)

inspektor Severní dráhy s působností v Přerově, později úředně autorizovaný civilní inženýr

1865

Jan Rudolf Demel (1833 - 1905), 9. 12. 1865 „za jeho snahy a přičinění ku prospěchu města  a rolnictva vůbec“

profesor německé reálky v Olomouci, předseda Olomoucké hospodářské jednoty, iniciátor založení hospodářské školy v Přerově, redaktor Hospodáře moravského a Pozoru, propagátor družstevního hnutí.

1867

Egbert hrabě Belcredi (1816 - 1894), 13. 4. 1867 „pro věrné setrvání při hájení zemských práv českého národa“

vůdčí představitel moravské konzervativní aristokracie, od r. 1861 s přestávkami poslanec moravského sněmu a říšské rady.

Bedřich Egon kníže Fürstenberg (1813 - 1892), 13. 4. 1867 „za jeho věrné hájení práv země moravské a za zásluhy, které si o město přerovské získal vzhledem ke klášteru“

olomoucký arcibiskup 1853 - 1892, od r. 1879 kardinál, od r. 1861 virilní člen moravského sněmu a člen panské sněmovny.

JUDr. Alois Pražák (1820 - 1901), 13. 4. 1867 „pro věrné setrvání při hájení českých zemských práv“

moravský politik a rakouský státník, advokát v Brně od r. 1844 poslanec moravského sněmu (1848) a ústavodárného sněmu (1848 - 1849), od r. 1861 poslanec moravského sněmu a říšské rady, 1879 - 1881 ministr bez portfeje, 1881 - 1889 správce ministerstva spravedlnosti, 1889 - 1892 ministr bez portfeje, 1892 člen panské sněmovny, 1888 povýšen do šlechtického stavu.

Hugo kníže Salm (1832 - 1890), 13. 4. 1867 „pro věrné setrvání při hájení českých zemských práv“

český politik

P. Ignát Wurm (1825 - 1911), 13. 4. 1867 „pro věrné hájení zemských práv“

kněz poslanec za Přerov na zemském a říšském sněmu

1871

Petr Bílka (1820 - 1881), 11. 11. 1871 „za jeho zásluhy o školství a v Přerově zvlášť“

pedagog, ředitel Hermannova vychovávacího ústavu ve Vídni.

JUDr. Karel Habětínek (1830 - 1915), 11. 11. 1871 „za statné hájení práv koruny české“

rakouský úředník a státník, 1863 - 1867 profesor civilního soudního řízení a obchodního a směnečného práva na univerzitě v Praze, 1867 ve Vídni, 1871 ministr spravedlnosti, 1879 člen panské sněmovny, 1881 vysoký státní úředník ve Vídni.

Josef Jireček (1825 - 1888), 11. 11. 1871, „za statné hájení práv koruny české“

český pedagog a rakouský státník, 1850 - 1871 úředník ministerstva vyučování, 1871 ministr kultu a vyučování, od r. 1874 působil v Praze, 1878 - 1888 poslanec českého sněmu, 1879 - 1887 říšské rady.

Karel Sigmund hrabě Hohenwart (1824 - 1899), 11. 11. 1871 „za statné hájení práv koruny české“

rakouský politik a státník, 1848 poslanec frankfurtského ústavodárného sněmu, 1862 - 1871 zemský šéf v Přímoří, Korutanech a Hor. Rakousích, 1871 předseda vlády, 1872 vůdce konzervativní strany práva v říšské radě, 1885 - 1899 prezident nejvyššího účetního dvora

Albert Eberhard Friedrich Schäffle (1831 - 1903), 11. 11. 1871 „za statné hájení práv koruny české“

německý učenec a rakouský státník, 1860 - 1868 profesor univerzity v Tübingen, 1868 - 1871 ve Vídni, 1871 ministr obchodu a zemědělství, od 1872 soukromý učenec ve Stuttgartu

František Struška (1798 - 1873), 11. 11. 1871 „za zásluhy o školství v Přerově založením nadace“

okresní sudí v Přerově, historiograf Přerova

1880

Jakub Škoda (1835 - 1885), 1. 10. 1880

prvý ředitel gymnázia v Přerově

1884

Bohdan (Theodor) Nosek, 28. 2. 1884 „za zásluhy o město Přerov hlavně v příčině upravení řeky Bečvy v pomezí přerovském“

vrchní zemský stavební rada

1888

Bedřich hrabě Schönborn (1841 - 1907), 24. 10. 1888 „pro zásluhy, které si o Moravu sedmiletým blahodárným působením získal“

rakouský politik a státník, 1881 - 1888 místodržitel v Brně, 1888 - 1895 ministr spravedlnosti, 1881 člen panské sněmovny

1898

JUDr. Jan Žáček (1849 - 1934), 12. 10. 1898

moravský politik a rakouský státník, advokát v Olomouci od r. 1880, od r. 1887 poslanec moravského sněmu, 1885 - 1907 poslanec říšské rady za Přerov, 1908 - 1909 ministr bez portfeje

Alfred Skene (1849 - 1917), 12. 10. 1898

rakouský politik, majitel velkostatku v Pavlovicích u Přerova

Svatopluk Čech (1846 - 1908), 9. 11. 1898

český spisovatel

JUDr. František Ladislav rytíř Rieger (1818 - 1903), 9. 11. 1898

vůdčí český politik a publicista, 1848 - 1849 poslanec ústavodárného sněmu, 1861 - 1871 a 1878 - 1895 poslanec českého sněmu, 1861 - 1863 a 1879 - 1891 poslanec říšské rady, 1897 člen panské sněmovny a povýšen do šlechtického stavu, statkář v Malči, zeť F. Palackého, tchán A. Bráfa.

1901

František Oščádal (1841 - 1913), 26. 6. 1901

profesor přerovského gymnázia, okresní školní inspektor

1903

František  Kunovský, 3. 2. 1903 „vzhledem ku lidumilné službě, vzornému a upřímnému vlastenectví, čímž získal sobě neocenitelných zásluh o město Přerov“

c. k. zemský soudní rada, přednosta okresního soudu v Přerově

Jaroslav Vrchlický (1853 - 1912), 18. 3. 1903 „k abrahamovinám“

český spisovatel

1904

Josip Juraj Strossmayer (1815 - 1912), 3. 2. 1904 „u příležitosti 90. narozenin a za zásluhy o Slovanstvo a církev“

djakovský biskup

1906

František Tropper (1850 - 1912), 7. 3. 1906 „za zásluhy o rozkvět města“

starosta města Přerova

1915

Jan Adamec (1855 - 1925), 14. 5. 1915 „u příležitosti 60. narozenin za jeho činnost v oboru školském, hospodářském, průmyslovém, samosprávném a národním“

ředitel Střední hospodářské školy v Přerově, zakladatel Akciové rolnické továrny na umělá hnojiva a lučebniny

František Slaměník (1845 - 1919), 14. 5. 1915

předseda Ústředního spolku Jednot učitelských na Moravě, ředitel měšťanské školy v Přerově

24.10.2014 9:11:54 | přečteno 2297x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49978886
Za týden: 469716
Za den: 78781
Online návštěvníků: 1490
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load