Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

O projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit intenzitu společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi veřejným, podnikatelským a výzkumným sektorem. Za tímto účelem bude zřízen a technologicky vybaven inovační hub v Přerově, který pomocí komplexní nabídky služeb podpoří MSP, začínající podnikatele a startupy stejně jako studenty a pracovníky ve výzkumném sektoru.


Projekt „Inovační hub Přerov“ je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2020 v rámci Výzvy II. VÝZVA SLUŽBY INFRASTRUKTURY - ITI OLOMOUC - Aktivita D/VP a Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“. Dotace je poskytnuta v celkové výši 36 429 766,91 korun. Celkové způsobilé výdaje činí 72 859 533,83 korun.

CZ RO B CMPO   cz

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší svojí náplní komplex několika problémů a otevírá nové a inovační příležitosti pro region bývalého okresu Přerov a pro Olomouckou aglomeraci jako takovou. Jedním ze základních problémů je nedostatek vhodné inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty. V současné době funguje v regionu Olomoucké aglomerace pouze jediná obdobná infrastruktura při VTP UP, která však kapacitně nepostačuje a navíc je primárně zaměřena pouze na nejbližší okolí města Olomouc. Dalším problémem jsou chybějící programy pro podporu začínajících podnikatelů (preinkubace a inkubace) a již existujících malých a středních podniků (akcelerace).

Recepce

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

První a prvotní klíčovou aktivitou projektu je samotná rekonstrukce prostor pro inovační hub. Pro účely hubu byl vybrán historický objekt Blažkova domu, který je v majetku města Přerova. Objekt leží v samotném centru města, což zvyšuje jeho atraktivitu směrem k podnikavým lidem a firmám. Pro účely hubu bude k objektu připojena přístavba, která bude sloužit jako technologická část typu FabLab.

Druhou klíčovou aktivitou bude vybavení části FabLab technologiemi, což je zcela unikátní počin v kontextu regionu Olomoucké aglomerace, vzhledem k tomu, že obvykle není řešen v souvislosti s coworkingovými a inkubačními centry. Zde bude obrovskou přidanou hodnotou a reaguje na zájem CS o pokročilé technologie. Vybavení hubu bylo nadefinováno ve spolupráci s vybranými inovačními firmami, středními školami v přerovském regionu, Vysokou školou logistiky a 3D tiskovým centrem VTP Univerzity Palackého a bude typologicky rozděleno do čtyř částí. Důraz bude kladen zejména na pokročilý a kvalitní 3D tisk, který je z hlediska prototypování a testování nejvíce variabilní a přitom finančně a časově úspornější oproti běžným obráběcím strojům. Dále bude k dispozici mechanická dílna na drobné postprocessingové úpravy a elektrotechnická dílna. Oboje je primárně určeno pro cílovou skupinu studentů SŠ technického zaměření, ale bude využito rovněž pro začínající podnikatele a MSP. Poslední část vybavení tvoří kreativní dílna pro programování, projektování, konstruování a úpravy v grafických programech a následné prototypování na příslušných strojích a zařízeních.

Poslední klíčová aktivita souvisí s neinvestičními výdaji a je zaměřená především na budování portfolia partnerů a budoucích zasídlených firem a začínajících podnikatelů. Součástí aktivity bude oslovení co nejširšího okruhu subjektů - potenciálních partnerů a klientů hubu. Dále marketingová a propagační kampaň.

Marketing a propagace

V rámci marketingové a propagační kampaně bude vytvořeno logo inovačního hubu a propagační materiály. Bude zajištěna propagace projektu v rádiích, lokálních denících a televizi. Rovněž se počítá s outdoorovou reklamou ve formě billboardů a vitrín na frekventovaných místech v rámci celé olomoucké aglomerace. V rámci multimediální komunikace budou vytvořena promo videa, fotografie a další multimediální obsah na sociální sítě. Pro projekt budou vytvořeny webové stránky. S ohledem na zajištění klientů pro inovační hub a rozšíření informací o projektu mezi firmy v regionu bude jednak uspořádána konference, ale také řada přesně zacílených akcí za účelem propagace a získávání dalších subjektů pro zapojení do projektu. 

Inovační hub Blažkův dům

Inovační hub bude vytvářet prostor pro tyto činnosti:
  • Coworkingový prostor
  • Pre-inkubace a inkubace start-upů a obecně začínajících podnikatelů
  • Akcelerace stávajících MSP
  • Zasídlení malých a středních firem a možnost virtuálního sídla v hubu
  • Poradenské služby, konzultační centrum
  • Pořádání workshopů, hackathonů, konferencí a dalších inovačních eventů
  • Prototypování 
  • Workshopy v technologické části hubu typu FabLab s využitím pokročilých technologií a prvků Průmyslu 4.0

Kancelář

Coworking

Nabídka služeb pro zasídlené firmy a zájemce o využívání sdílených prostor. Prostor pro sdílení znalostí a zkušeností. Možnost využít zasedacích a kancelářských místností, služby recepce včetně například přijímání pošty, tiskové služby apod. Samozřejmostí je zázemí v podobě kuchyňky či relaxační místnosti. Pro zájemce o coworkingové služby budou připraveny různé úrovně členství a k nim navázaných služeb, od klasického hot deskingu, kdy zájemce bude moci využít místa v coworku na určitý počet hodin podle své potřeby, až po měsíční plné členství. Vždy v režimu tržního pronájmu a k tomu balíčku zvýhodněných služeb. V hubu bude možnost si zřídit i virtuální sídlo firmy.

Podnikatelský inkubátor

Několikaměsíční program pro začínající podnikatele a Start-upy. Zhodnocení projektových záměrů, příprava business plánu a marketingového plánu, hledání finančních a lidských zdrojů, průběžný scoring jednotlivých projektů, teoretický a mentoringový program zaměřeným na podporu silných a eliminaci slabých stránek projektů. Specifickou skupinu (typicky studenti SŠ a VŠ nebo zaměstnanci) tvoří lidé s nápadem, kteří ale ještě nezačali podnikat a netuší, co přesně by to obnášelo. Začínající firmy zde naleznou konzultační pomoc a podporu. 

Podnikatelský akcelerátor

Určeno pro malé a střední podniky v předpokládané době trvání 1 - 3 roky. Kombinuje zasídlení a systematické poradenství vlastními a externími experty a mentory pro rozvoj technologických a byznysových řešení. Součástí je propojení na VaV subjekty či účast na tzv. matchmakingových akcích. Cílem pomoci je zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti firem.

Poradenství a financování

Poradenství při využívání národních a evropských dotačních programů. Propojování S privátními investory (Venture kapitál). Prostředky pro rychlé pilotní ověření nápadů (vlastní proof of concept fond, vouchery, kaskádové granty DIH aj.). Poradenství v oblasti přípravy a podání patentových žádostí, komunikace s úřady. Pomoc se zákonnými povinnostmi, např. založení firmy, volba právní formy podnikání, účetnictví, registrace DPH ad.

Vzdělávání

Workshopy a školení měkkých (projektové řízení, vedení teamu, leadership atp.) i tvrdých (jak vytvořit business plán, marketingový a PR plán, práce se sociálními sítěmi, efektivní reklama atp.) dovedností. Organizace hackatlonů a soutěží pro zasídlené firmy či pro studenty, exkurze pro studenty a přednášky expertů na školách, setkávání s influencery a úspěšnými startupisty - pořádání tzv. fuck-up eventů (poučení z toho, co se jiným v začátcích nepovedlo).

Konferenční sál

Vybavení inovační infrastruktury

Mimo kancelářské a školící prostory bude součástí inovačního hubu rovněž technologická část. V objektu budou v rámci přístavby figurovat technologické dílny typu FabLab určené zejména k testování prototypů a inovačních řešení ze strany zasídlených firem. Přístup do technologických prostor ale budou mít rovněž partneři ze strany podnikatelského sektoru, vzdělávacích a VaV organizací. Do prostoru FabLab budou pravidelně pořádány exkurze žáků a studentů s cílem podpořit technické vzdělávání. Součástí FabLab budou rovněž 3D tiskárny a Scannery, výkonné PC sestavy (náročné SW programy, aplikace např. pro strojové učení, projektování atp.) a další nezbytné stroje a nářadí pro drobné mechanické úpravy a projekty v oblasti elektrotechniky. 
V přízemí (1.NP) přístavby budou situovány technologie a nástroje pro mechanickou a elektrotechnickou dílnu a část 3D a kreativní dílny. V patře přístavby (2.NP) budou situovány zbylé technologie v rámci 3D a kreativní dílny. Kancelářské prostory budou plně vybaveny obvyklým kancelářským nábytkem, stejně jako multifunkční konferenční prostor, který bude variabilní a situačně upravitelný díky posuvné stěně podle aktuálních potřeb cílové skupiny pro účely přednášek, konferencí, workshopů a dalších převážně vzdělávacích, networkingových a osvětových aktivit. 
Většina atypického vybavení je poté situována ve společném coworkingovém prostoru, který má především navodit kreativní náladu a atmosféru příhodnou pro vznik a rozvoj prvotních podnikatelských nápadů. 

Open space
1.12.2021 15:16:38 | přečteno 714x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 1365
Za týden: 372068
Za den: 55257
Online návštěvníků: 1365
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load