Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Komise RM 2006-2010

Rada města Přerova zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají Radě města. Rada města Přerova po projednání na základě §102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů“ jmenuje s účinností od 1.2.2007 předsedy, členy a organizační pracovníky komisí zřízených usnesením č. 98/2/6/2006 na 2. schůzi Rady města Přerova:

Komise volného času a sportu

1. Jiří Petráš, Přerov, Dvořákova 2624/57 - předseda

2. Čestmír Hlavinka, Přerov, gen. Rakovčíka 25
3. Oleg Plšek, Přerov, Předmostí, dr. Milady Horákové 1
4. Miloš Šídlo

5 Ivo Kropáč, Přerov, Kozlovská 43
6. Tomáš Beránek, Přerov, Kotkova 17
7. Petr Školoud, Přerov, Želatovská 28
8. Jan Jüttner, Přerov, tř. gen. Janouška 29
9. Jana Vavrouchová, Přerov, Jateční 189/1
10. Petr Bulko, Přerov, tř. 17. listopadu 26
11. Petr Huťka, Přerov

Organizační pracovník: Miroslav Lakomý, odbor školství

Komise pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky

1. Jakub Kulíšek, Přerov, Osmek 13 - předseda

2. Miroslav Herzig, Přerov, Sadová 9
3. Pavel Krákora, Přerov Kozlovice, Na zábraní 12
4. Přemysl Dvorský, Přerov,
5. Karel Jačko, Přerov, Želatovská 34
6. Edita Rozsívalová, Přerov, Želatovská 29
7. Libor Okáč, Přerov, Bratrská 91/23
8. Jiří Lapáček, Přerov, Bratrská 20
9. Karel Žurek, Přerov, Velká Dlážka 36
10. Marta Jandová, Přerov, Seifertova 18
11. Břetislav Passinger, Přerov, tř. 17. listopadu 6
12. Miluše Sedláčková, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor kultury a památkové péče

Organizační pracovník: Zdeněk Daněk, Kancelář primátora

Komise pro občanské záležitosti

1. Ludmila Tomaníková, Přerov, Trávník 2 - předseda

2. Monika Bednaříková, Přerov, Jasínkova 19
3. Zuzana Hladníková, Přerov, Budovatelů 2
4. Blanka Poláchová, Želatovice 124
5. Karel Skřeček, Přerov, Vaňkova 9
6. Lenka Špinarová, Přerov, Kainarova 2
7. Eva Bednarková, Přerov, Předmostí, Tyršova 4
8. Miroslava Kroupová, Přerov, Velká Dlážka 9
9. Helena Malantová, Přerov, Na hrázi 20
10. Jana Sekerová, Přerov, dr. Horákové 13

11. Simona Frantová, Přerov, Klivarova 6

Organizační pracovník: Ivana Veselá, Kancelář primátora

Komise zdravotní a sociální pomoci

1. Marta Šťastná, Přerov, Pod valy 8 - předseda

2. Jan Polák, Přerov, Denisova 4
3. Beata Philippová, Přerov, Palackého 30
4. Vladimír Vosmanský, Přerov, Dvořákova 25
5. Vít Stokláska, Přerov, dr. E. Beneše 24
6. Alena Stárková, Přerov, Trávník 9
7. Irena Hanzlová, Přerov, Kosmákova 14
8. Petr Janoušek, Přerov,

9. Emil Krestýn, Přerov, Bratrská 26

Organizační pracovník: Blanka Hrubá, odbor sociálních služeb a zdravotnictví

Komise hospodářského a územního rozvoje

1. Vladimír Petroš, Přerov, Bartošova 32 - předseda

2. František Hudeček, Přerov, U tenisu 27
3. Zbyněk Řezníček, Přerov, Sušilova 45
4. Zdeněk Baláš, Přerov, Sportovní 12
5. Ladislav Trnkal, Přerov, Kozlovská 17
6. Antonín Pindur, Přerov, Velká Dlážka 38
7. František Slezák, Přerov, Předmostí, Hranická 2
8. Petra Martinková, Přerov, Jungmannova 10
9. Miroslav Rozkošný, Přerov

Organizační pracovník: František Zlámal, odbor rozvoje

Komise pro výchovu a vzdělání

1. Milena Kolářová, Přerov, Velká Dlážka 26 - předseda

2. Lenka Tomečková, Přerov, Nádražní 3
3. Přemysl Dvorský, Přerov, Optiky 17
4. Jaroslav Pajdla, Přerov, Dluhonice, Školní 3
5. Stanislav Žalud, Přerov, Vinary, Doubí 188/14
6. Jaroslav Pokrupa, Přerov, gen. Rakovčíka 10
7. Vladimír Holan, Přerov, Sokolská 6
8. Jan Raška, Chropyně, dr. Emila Axmana 286
9. Zdeněk Vosáhlo, Přerov, Optiky 1
10. Soňa Kulíšková, Přerov, Osmek 13
11. Ivan Velčovský, Přerov, Nová 79/6, Henčlov

Organizační pracovník: Petr Hrbek, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Komise investiční

1. Václav Zatloukal, Přerov, Předmostí, Tyršova 8 - předseda

2. Ing. Michal Špalek, Čekyňská 57, Žeravice

3. Jaroslav Čermák, Přerov, Palackého 30
4. Tomáš Ďurďa, Přerov, Durychova 30
5. Václav Kolář, Přerov, Velká Dlážka 26
6. Michal Zácha, Přerov, Svépomoc II/19
7. Dan Hos, Přerov, nábř. E. Beneše 12
8. Jiří Draška, Přerov, Předmostí, Pod skalkou 15
9. Josef Nekl, Přerov, Kozlovská 3
10. Otakar Smejkal, Přerov, Nádražní 3

11. Vladimír Petroš, Bartošova 32, Přerov

Organizační pracovník: Jiří Raba, odbor rozvoje

Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech

1. Čestmír Hlavinka, Přerov, gen. Rakovčíka 25 - předseda

2. Václav Zatloukal, Přerov, Předmostí, Tyršova 8
3. Drahomír Šigut, Přerov, Za mlýnem 9
4. Ivo Velička, Přerov, Jižní čtvrť IV/1
5. Monika Frídlová, Přerov, Sadová 8
6. Libor Kanis, Přerov, nábř. Dr. E. Beneše 2005
7. Robert Knobloch, Přerov, Hanácká 18
8. Jiří Bakalík, Přerov, Smetanova 8
9. Michal Symerský, Přerov, Nádražní 8

Organizační pracovník: Miroslav Dohnal, odbor právní

Komise životního prostředí, udržitelného rozvoje a environmentální výchovy

1. Jiří Šafránek, Horní Moštěnice, 19. května 43 - předseda

2. Miroslav Rozkošný, Přerov, tř. 17. listopadu
3. Stanislava Bubíková, Horní Moštěnice. 9. května 286/80, adresa pro doručování: Přerov, ZŠ Želatovská 8
4. Ferdinand Ježík, Přerov, Velká Dlážka 15
5. Martin Kolařík, Přerov, Předmostí, Pod skalkou 2
6. Ivo Kestl, Přerov, Budovatelů 5
7. Michal Symerský, Přerov, Nádražní 8
8. Renata Švecová Honzáková, Šternberk, Příkopy 17, adresa pro doručování: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a
9. Zdeněk Vermouzek, Brno, Lerchova 35, adresa pro doručování: Přerov,ORNIS, Bezručova 10
10. Jan Polák, Přerov, Denisova 4

11. Libuše Skopalová

Organizační pracovník: Jaroslav Čagánek, odbor životního prostředí

Komise bezpečnosti, prevence kriminality a BESIP

1. Omar Teriaki, Městská policie Přerov, Bratrská 34, předseda

2. Petr Holánek, Olomouc, Nešporova 8,
3. Josef Drábek, Přerov
4. Tomáš Kotěšovský, Přerov, Kratochvílova 16
5. Jiří Radil, Přerov,
6. Jaroslav Čermák, Přerov, Palackého 30
7. Petr Prinz, Přerov, Osmek 13
8. Jan Gregovský, Přerov,
9. Jiří Bucher, Přerov, Kouřilkova 3
10. Zdeněk Smitko, Přerov, Pod Skalkou 1
12. Jarmila Kubisová, Přerov

Organizační pracovník: Pavel Štěpán, odbor sociálních služeb a zdravotnictví

Komise strategického plánování, pro podporu podnikatelského prostředí a strukturálních fondů EU - byla zrušena usnesením Rady města Přerova číslo 2836/71/2/2009.

Komise pro hospodaření s obecními byty

1. Petr Dutko, Přerov, gen. Janouška 1 - předseda

2. Dana Dobyšková, Přerov, Henčlov 21
3. Marie Hudečková, Přerov, U tenisu 27
4. Jarmila Martincová, Přerov, Jaselská 9
5. Ludmila Černocká, Přerov, Kabelíkova 22
6. Pavel Dvořáček, Přerov, Kozlovská 35
7. Jakub Smékal, Přerov, Tučín 141
8. Jaroslava Ludvová, Čechy 122, Domaželice
9. Dagmar Muchová, Přerov, Slaměníkova 4
10. David Hendrych, Přerov, nábř. PFB 14
11. František Porč, Přerov, Na odpoledni 4

Organizační pracovník: Alena Pírková, odbor sociálních služeb a zdravotnictví

Redakční rada Přerovských listů ve složení:

1. Kristina Glacová, Přerov

2. Miroslav Rozkošný, Přerov, tř. 17. listopadu 3
3. Martina Kašpárková, Přerov
4. Lada Galová, Přerov, Nerudova 18
5. Marcela Kropáčová, Přerov, Lužní 1
6. Věra Fišmistrová, Přerov, Svornosti 6
7. Renata Gájová, Přerov, Denisova 4
8. Bohuslav Přidal, Magistrát města Přerova, Bratrská 34, Přerov
9. Zdeněk Zapletálek, Prosenice, Maloprosenská 177
10. Eva Šafránková, Magistrát města Přerova, Kancelář primátora, Bratrská 34, Přerov, zároveň organizační pracovník redakční rady

ikona souboruZákladní jednací řád komisí Rady města Přerova

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 11978
Za týden: 382681
Za den: 65870
Online návštěvníků: 981
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load