Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 04.02.2013

BOD

název materiálu – téma

 

Program zastupitelstva

  1.

Zahájení

  1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 16. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

  2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 15. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

  2.1

ikona souboruZpráva z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

ikona souboruPříloha č. 3

ikona souboruPříloha č. 4

ikona souboruPříloha č. 5

ikona souboruPříloha č. 6

  2.2

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních v roce 2012

ikona souboruPříloha č.1

ikona souboruPříloha č. 2

ikona souboruPříloha č. 3

ikona souboruPříloha č. 4

  2.3

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 15. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

  3.

Majetkoprávní záležitosti

 3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5381 v k.ú. Přerov.

ikona souboruPříloha č. 1

 3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5466/12, p.č. 5466/55, p.č. 5466/56, vše v k.ú. Přerov.

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

ikona souboruPříloha č. 3

 3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. st. 134, zast. plocha a nádvoří, a dům č.p. 137 na pozemku p.č. st. 134 v k.ú. Lověšice u Přerova.

ikona souboruPříloha č. 1

 3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 33/11 v k.ú. Předmostí

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

 3.1.5

ikona souboruZáměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – vyjmutí 5 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2089, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4010 v k.ú. Přerov ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souboruPříloha č. 1

 3.2.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

 3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5453/1 v k.ú. Přerov.

ikona souboruPříloha č. 1

 3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

ikona souboruPříloha č. 1

 3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - převod částí pozemku p.č. 5300/1 v k.ú. Přerov. 

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

 3.2.5

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 2603/2 v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny

ikona souboruPříloha č. 1

 3.2.6

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souboruPříloha č. 1

 3.2.7

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 2178/6 v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny

ikona souboruPříloha č. 1

 3.2.8

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 1963/8 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139, včetně pozemku p.č. 2140, vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny

ikona souboruPříloha č. 1

 3.6.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věcí do majetku statutárního města Přerova - komunikace na částech pozemků p.č. 351 a p.č. 415 oba v k.ú. Vinary u Přerova

 3.6.2

ikona souboruVzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 884/5 v k.ú. Újezdec u Přerova.

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

  4.

Finanční záležitosti

  4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 18

  4.2

ikona souboruRozpočtové opatření - převody finančních prostředků

  4.3

ikona souboruRozpočtové opatření č. 2

  4.4

ikona souboruRozpočtové opatření – investiční akce

  4.5

ikona souboruNávrh na schválení rozpočtového rámce

  4.6

ikona souboruZáměry na poskytnutí dotací

ikona souboruPříloha č. 1

  5.

Rozvojové záležitosti

 5.1

ikona souboruZpráva o plnění Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova za roky 2011 a 2012

ikona souboruPříloha č. 1

  6.

Veřejné zakázky

  7.

Školské záležitosti

  7.1

ikona souboruSloučení základních škol a mateřských škol v Přerově - Předmostí

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

ikona souboruPříloha č. 3

ikona souboruPříloha č. 4

  7.2

ikona souboruSloučení zařízení školního stravování zřizovaných statutárním městem Přerovem

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

ikona souboruPříloha č. 3

  7.3

ikona souboruZákladní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy

  7.4

ikona souboruHodnocení práce ředitelů v roce 2012 - informace

  8.

Sociální záležitosti

  8.1

ikona souboruDobrovolnictví v Nemocnici Přerov - mimořádná účelová dotace

  8.2

ikona souboruZáměr na poskytnutí dotace na koupi upraveného automobilu

  9.

Zařízení na energetické využití odpadu

  9.1

ikona souboruInformace o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu.

  10.

Různé

  10.1

ikona souboruPetice

ikona souboruPříloha č. 1

  10.2

ikona souboruInformace o realizaci projektu "Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova"

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

  10.3

ikona souboruRozdělení finančních prostředků ze sociálního fondu na půjčky zaměstnancům

  10.4

ikona souboruSpolupráce s čínským městem Tongling

ikona souboruPříloha č. 1

  11.

Náměty, dotazy a připomínky

  11.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

  12.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

28.1.2013 10:34:21 - aktualizováno 30.1.2013 9:59:05 | přečteno 764x | Iva Kohoutová
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2016
Za týden: 362034
Za den: 55299
Online návštěvníků: 1015
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load