Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 09.09.2013

BOD

název materiálu – téma

Program zastupitelstva

1.

Zahájení

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 19. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 18. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace - koncepce, které má v současné době zpracované statutární město Přerov

 ikona souboru2 1 priloha 1 
2.2

ikona souboruZprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

 ikona souboru2 2 priloha 1
 ikona souboru2 2 priloha 2
2.3

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních

 ikona souboru2 3 priloha 1
 ikona souboru2 3 priloha 2 
 ikona souboru2 3 priloha 3
 ikona souboru2 3 priloha 4 
2.4

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 18. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  části pozemku  p.č. 3749/1,  v k.ú. Přerov.

 ikona souboru3 1 1 priloha 1
3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5353/2 v k.ú. Přerov.

 ikona souboru3 1 2 priloha 1 
 ikona souboru3 1 2 priloha 2 
  
3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  části  pozemku p. č. 507/1, p. č. 498, p. č. 497, p. č. 496, vše  v k. ú. Přerov.

 ikona souboru3 2 1 priloha 1 
 ikona souboru3 2 1 priloha 2 
 ikona souboru3 2 1 priloha 3 
 ikona souboru3 2 1 priloha 4 
3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  části  pozemku p.č. 3646/1 v k.ú. Přerov.

 ikona souboru3 2 2 priloha 1 
 ikona souboru3 2 2 priloha 2 
3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5535/1, v k.ú. Přerov.

 ikona souboru3 2 3 priloha 1
 ikona souboru3 2 3 priloha 2 
 ikona souboru3 2 3 priloha 3
3.2.4

ikona souboruÚplatný převod pozemků p.č. 185/9, p.č. 185/10, p.č. 192/2 a p.č. 192/4, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví statutárního města Přerova

 ikona souboru3 2 4 priloha 1
 ikona souboru3 2 4 priloha 2
 ikona souboru3 2 4 priloha 3
3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 302 v k.ú. Kozlovice u Přerova.

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2645/61 v k.ú. Přerov.

3.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

 ikona souboru3 2 7 priloha 1 
 ikona souboru3 2 7 priloha 2
 ikona souboru3 2 7 priloha 3
3.2.8

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  – pozemků p.č. 908/79, p.č. 908/83, p.č. 908/84 vše v k.ú. Dluhonice a částí pozemků p.č.  1284, p.č. 1267, p.č. 1265 vše v k.ú. Henčlov

3.2.9

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslušné k  části obce  Přerov I-Město  na pozemku  p.č. 740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov

3.2.10

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek č. 2506/1 a č. 2506/5 v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9 a p.č. 5745/10, vše v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění.

3.2.11

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 2540/8 v objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5738/5 v k.ú. Přerov

3.2.12

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov

  3.2.13

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 2630/13 v objektu k bydlení č.p. 2629, č.p. 2630, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

3.3.1

ikona souboruÚplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova- pozemků  p.č. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, p.č. 4784/1, p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, p.č. 5022, p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2, p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 2883/116, p.č. 4967/1, p.č. 4988/6, p.č. 4988/7, p.č. 4988/8, p.č. 4988/9, p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, p.č. 2201/2,p.č. 2167/6, p.č. 1614, p.č. 4966, p.č. 4967/2, p.č. 4968, p.č. 4990, p.č. 4167/8, p.č. 4960/7, p.č. 4960/8,  p.č. 5307/114, p.č. 71/2, p.č. 4996/10, p.č.  4996/9, p.č. 4996/8, p.č. 4996/11, p.č. 5304, p.č. 5/1,  p.č. 4387/1, p.č. 5073/5  a p.č. 5073/6 vše v k.ú. Přerov,  dále pozemků p.č. 98, p.č. 563, p.č. 101/3, p.č. 101/5, p.č. 101/7, p.č. 136/1, p.č. 312/1, p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7, p.č. 313/8 , p.č. 448/1, p.č. 466/2, p.č. 468/2, p.č. 470/2, p.č. 504/1, p.č. 504/6, p.č. 518/1, p.č. 564/3, p.č. 599/1, p.č. 884/1, 312/9, p.č. 312/12 , p.č. 313/1,  p.č. 313/3, p.č. 260,  p.č. 336 vše  v k.ú. Újezdec u Přerova,  p.č. 172/3 p.č. 208/5, p.č. 548/4 ,  p.č. 548/5,  v k.ú. Kozlovice u Přerova,  pozemků p.č. 5101/17, p.č. 5102/4, p.č. 5102/7, p.č. 2604/1,   vše k.ú. Troubky nad Bečvou a p.č. 1305/2  v k.ú. Henčlov.

3.3.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5307/28 v k.ú. Přerov.

 ikona souboru3 3 2 priloha 1 
3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 967/4 a p.č. 967/5 v k.ú. Přerov

 ikona souboru3 3 3 priloha 1 
 ikona souboru3 3 3 priloha 2
3.3.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova- pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova.

 ikona souboru3 3 4 priloha 1 
3.3.5

ikona souboruÚplatný převod pozemku p.č. 631/405 v k.ú. Černovír z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví statutárního města Přerova

 ikona souboru3 3 5 priloha 1
3.6.1

ikona souboruZměna zřizovací listiny Kulturních a informačních služeb města Přerova a vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova a společnosti IMIT s.r.o. tvořícím vybavení Městského domu v Přerově

 ikona souboru3 6 1 priloha 1 
 ikona souboru3 6 1 priloha 2 
3.9.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej bytové jednotky č. 1313/1 v objektu k bydlení č.p. 1313, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2129 a pozemku p.č. 2130.

3.9.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej 7 bytových jednotek prodávaných formou výběrového řízení tzv. obálkové metody a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky.

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruInformace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města

 ikona souboru4 1 priloha 1
 ikona souboru4 1 priloha 2 
4.2

ikona souboruRozdělení finančních prostředků FMB - II. výběrové řízení

4.3

ikona souboruRozpočtová opatření č. 11 a č. 12

4.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí finančních prostředků na účast na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu

4.5

ikona souboruŽádost o finanční příspěvek na akci Dožínky 2013

4.6

ikona souboruŽádost o přidělení finančních prostředků na preventivní předměty Policie ČR Přerov

4.7

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

5.

Veřejné zakázky

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruMemorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vybudování přeložky "silnice I/55 Přerov-průtah centrem, 1. etapa"

 ikona souboru6 1 priloha 1
 ikona souboru6 1 priloha 2
6.2

ikona souboruZpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova

 ikona souboru6 2 priloha 1 
 ikona souboru6 2 priloha 2 
 ikona souboru6 2 priloha 3
7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruPŘEROV MAMMOTHS - záměr účelové dotace

 ikona souboru7 1 priloha 1
7.2

ikona souboruÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV - účelová dotace

 ikona souboru7 2 priloha 1 
7.3

ikona souboruDECARO RMG s.r.o. - účelová dotace

 ikona souboru7 3 priloha 1 
7.4

ikona souboruDECARO RMG s.r.o. - účelová dotace pro A. Krejčíře

 ikona souboru7 4 priloha 1 
7.5

ikona souboruJakub Vrábel - účelová dotace

 ikona souboru7 5 priloha 1
8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruUzavření darovacích smluv - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Oblastní charita Přerov

8.2

ikona souboruMimořádná účelová dotace - o. s. Anděl

8.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - poskytnutí mimořádné účelové dotace - Sdružení Most k životu

8.4

ikona souboruALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu - mimořádná účelová dotace

9.

Různé

9.1

ikona souboruJižní předpolí Tyršův mostu - I. etapa - parkoviště

 ikona souboru9 1 priloha 1 
 ikona souboru9 1 priloha 2 
 ikona souboru9 1 priloha 3 
 ikona souboru9 1 priloha 4 
9.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2013 o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního města Přerova

 ikona souboru9 2 priloha 1 
 ikona souboru9 2 priloha 2 
9.3

ikona souboruDotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova a na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

 ikona souboru9 3 priloha 1 
 ikona souboru9 3 priloha 2 
 ikona souboru9 3 priloha 3
9.4

ikona souboruVodovody a kanalizace Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic"

 ikona souboru9 4 priloha 1 
 ikona souboru9 4 priloha 2 
9.5

ikona souboruInformace z pracovní skupiny k zajištění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 16.4.2012

 ikona souboru9 5 priloha 1 
 ikona souboru9 5 priloha 2
9.6

ikona souboruCena města Přerova 2013

 ikona souboru9 6 priloha 1 
10.

Náměty, dotazy a připomínky

10.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

11.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

Bod Název materiálu
 1.1 ikona souboruSložení slibu člena Zastupitelstva města Přerova
 4.8 ikona souboruPředfinancování projektu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
2.9.2013 14:46:27 - aktualizováno 2.9.2013 14:58:36 | přečteno 679x | Iva Kohoutová
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 9050
Za týden: 598100
Za den: 58362
Online návštěvníků: 1158
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load