Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 09.12.2013

 

BOD

název materiálu – téma

Program zastupitelstva

1.

 Zahájení

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 21. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6676 v  k.ú. Přerov .

ikona souborupriloha 1

ikona souborupriloha 2

ikona souborupriloha 3

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí v areálu Gymnázia Jana Blahoslava na ul. Denisova v Přerově

ikona souborupriloha 1

ikona souborupriloha 2

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  pozemku p.č. 367/3, v k.ú.  Vinary u  Přerova.

ikona souborupriloha 1

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  části  pozemku p.č. 5307/85  v k.ú. Přerov.

ikona souborupriloha 1

ikona souborupriloha 2

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 265 v k.ú. Čekyně

ikona souborupriloha 1

ikona souborupriloha 2

ikona souborupriloha 3

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod souboru nemovitých věcí v ul. Škodova v Přerově

ikona souborupriloha 1

ikona souborupriloha 2

ikona souborupriloha 3

ikona souborupriloha 4

ikona souborupriloha 5

ikona souborupriloha 6

ikona souborupriloha 7

ikona souborupriloha 8

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1024 v k.ú. Újezdec u Přerova.

ikona souborupriloha 1

ikona souborupriloha 2

3.3.3

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova pozemků p.č. 5101/17, p.č. 5102/4 a p.č. 5102/7 v k.ú. Troubky nad Bečvou.

ikona souborupriloha 1

ikona souborupriloha 2

ikona souborupriloha 3

3.3.4

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č.  831/40, p.č. 831/41,  p.č. 831/47,  p.č. 831/48, p.č. 831/50, p.č. 831/52, v k.ú. Újezdec u Přerova.

ikona souborupriloha 1

ikona souborupriloha 2

3.6.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - smluvní podmínky

ikona souboruduvodova zprava

ikona souborupriloha 1

3.9.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej bytové jednotky č. 2531/2 prodávané formou výběrového řízení tzv. obálkové metody a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

ikona souborupriloha 1

ikona souborupriloha 2

ikona souborupriloha 3

ikona souborupriloha 4

ikona souborupriloha 5

4.2

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů

ikona souborupriloha 1

ikona souborupriloha 2

4.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2013

ikona souborupriloha 1

ikona souborupriloha 2

ikona souborupriloha 3

4.4

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

ikona souborupriloha 1

ikona souborupriloha 2

4.5

ikona souboruVýběrové řízení pro rok 2014

4.6

ikona souboruMimořádné dotace

4.7

ikona souboruRozpočtová opatření č. 16

4.8

ikona souboruRozpočtová opatření č. 17

4.9

ikona souboruProjekt Obnova zámeckého parku v Pavlovicích

4.10

ikona souboruProminutí poplatku z prodlení

ikona souborupriloha 1

ikona souborupriloha 2

ikona souborupriloha 3

5.

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014

5.1

ikona souboruNávrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014

ikona souborupriloha 1

6.

Grantový program

6.1

ikona souboruGrantový program na rok 2014 - vyhlášení

ikona souborupriloha 1

7.

Veřejné zakázky

8.

Rozvojové záležitosti

8.1

ikona souboruÚzemní plán města Přerova - schválení Zadání změny č. 2

8.2

ikona souboruikona souboruÚčelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury

ikona souborupriloha 1

9.

Školské záležitosti

9.1

ikona souboruVyjmutí části pozemku předaného k hospodaření Mateřské škole Píšťalka, Přerov, Máchova 8 – příspěvkové organizaci

9.2

ikona souboru„Školy v přírodě“ – Projekt realizace zotavovacích pobytů pro žáky základních škol zřízených statutárním městem Přerovem ve školním roce 2013/2014

ikona souborupriloha 1

9.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. 5 / 2013 o školských obvodech spádových základních škol na území města Přerova ; Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy

9.4

ikona souboruVyjmutí nemovitého majetku předaného k hospodaření Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14 – příspěvkové organizaci

10.

Sociální záležitosti

10.1

ikona souboruMěstské jesle v Přerově

ikona souborupriloha 1

11.

Různé

11.1

ikona souboruAktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov pro období 2014 – 2018.

ikona souborupriloha 1

ikona souborupriloha 2

ikona souborupriloha 3

ikona souborupriloha 4

11.2

ikona souboruNávrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2014 jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

11.3

ikona souboruVolba přísedících Okresního soudu v Přerově

11.4

ikona souboruProdloužení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou Malej Panwi

11.5

ikona souboruVýjimka ve smlouvě o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro rok 2013 - Nadační fond Přerov - Cuijk

ikona souborupriloha 1

12.

Náměty, dotazy a připomínky

12.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

13.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

BODNÁZEV MATERIÁLU
 4.8.1

Rozpočtová opatření č. 17 – dodatek

ikona souboru4 8 1 predloha

4.8.2

 Rozpočtová opatření č. 17 – dodatek č. 2

ikona souboru4 8 2 predloha

10.2Možnosti navýšení kapacity domova pro seniory v Přerově - informace pracovní skupiny 
 

ikona souboru10_2 predloha

ikona souboru10_2 priloha

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.12.2013 13:57:56 | přečteno 345x | Iva Kohoutová
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 5493
Za týden: 361836
Za den: 50417
Online návštěvníků: 970
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load