Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 10.02.2014

BOD

název materiálu – téma

 

Program zastupitelstva

1.

Záhájení

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 22. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruZprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

2.2

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

2.3

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1.

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova, pozemků  p.č. 4221, p.č. 4222/1, oba v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 216/1 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

3.2.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí v areálu Gymnázia Jana Blahoslava na ul. Denisova v Přerově z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č.  657/2  v k.ú.  Kozlovice u Přerova.

ikona souborupříloha č. 1 

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 5734/1 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.5

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek č. 1949/5 a č. 1949/8 v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění.

ikona souborupříloha č. 1

3.2.6

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 2507/4 v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, dohoda o zrušení uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.7

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 46/20 v objektu k bydlení č.p. 45, č.p. 46, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 740 v k.ú. Předmostí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souborupříloha č. 1

3.2.8

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 162/23 v objektu k bydlení č.p. 146, č.p. 162, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souborupříloha č. 1

3.2.9

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 88/22 v objektu k bydlení č.p. 87, č.p. 88, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 735 v k.ú. Předmostí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souborupříloha č. 1

3.2.10

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 86/15 v objektu k bydlení č.p. 86, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 737 v k.ú. Předmostí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souborupříloha č. 1

3.2.11

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.12

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5297/33 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 216/24 a p.č. 238/16 oba v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 633/37, p.č. 633/38 a p.č. 633/39 vše v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

ikona souborupříloha č. 3

3.3.3

ikona souboruDodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi ČR - Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě a statutárním městem Přerov ke stavbě občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

3.7.1

ikona souboruÚplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  prodej 22 volných bytových jednotek s pohledávkou i bez pohledávky.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtová opatření č. 18 a č. 19

4.2

ikona souboruRozpočtová opatření č. 18 a č. 19 - dodatek

4.3

ikona souboruRozpočtové opatření – akce nad 500 tis. Kč

4.4

ikona souboruRozpočtové opatření – převody finančních prostředků

4.5

ikona souboruRozpočtové opatření č. 2

4.6

ikona souboruProminutí dluhu manželům MUDr. P.a Mgr. E.Z.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

4.7

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace. - Pavel Novák.

ikona souborupříloha č. 1

4.8

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním publikace s pracovním názvem „Otec A. V. Čikl – oběť heydrichiády“

ikona souborupříloha č. 1

4.9

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.10

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.11

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.12

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.13

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha č. 1

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruPříspěvek společnosti Regionální letiště Přerov a.s.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

6.

Veřejné zakázky

6.1

ikona souboruVeřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2014 – 2016“ - uzavření smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na poskytování služeb elektronických komunikací

ikona souborupříloha č. 1

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruHodnocení práce ředitelky Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19 v roce 2013 - informace

8.

Sociální záležitosti

9.

Různé

9.1

ikona souboruSociální fond - zápůjčky zaměstnancům

10.

Náměty, dotazy a připomínky

10.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

11.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

3.2.2014 13:06:21 | přečteno 388x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 19285
Za týden: 389988
Za den: 73177
Online návštěvníků: 1350
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load