Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 15.04.2013

BOD

název materiálu – téma

 

Program zastupitelstva

 

Zahájení

  1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 17. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

 

Informace o činnosti Rady města Přerova od 16. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

  2.1

ikona souboruZprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupriloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

  2.2

ikona souboruZměna v personálním obsazení osadního výboru Žeravice

  2.3 

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 16. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

 

Majetkoprávní záležitosti

 3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č.  77,  p.č. 78,  p.č. 80/1,  p.č. 80/2, p.č.  80/3  vše v k.ú. Svrčov.

  3.1.2

ikona souboruZáměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – vyjmutí 18 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2529, č.p. 2528, č.p. 2527, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1422, p.č. 5745/2, p.č. 5745/3 vše v k.ú. Přerov ze záměru prodeje ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví stávajících nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

 3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 476 v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha 1

  3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 404 v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

 3.1.5

ikona souboruZáměr převodu nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – nebytových jednotek a nebytových prostor

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

 3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - budovy č.p. 1573, Velké Novosady 13, příslušné k  části obce  Přerov I-Město  na pozemku  p.č. 740/2 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

 3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – pozemků p.č. st. 278,  p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, část p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, část p.č. 238/12, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/32, části p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2, p.č. st. 602 vše v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Př.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

 3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 545 v k.ú. Henčlov.

ikona souborupříloha 1

 3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 525 a p.č. 529 oba v k.ú. Zábeštní Lhota

ikona souborupříloha 1

 3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1440 a p.č. 1434 oba v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha 1

 3.2.4

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 21 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souborupříloha 1

3.2.5 

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 2513, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souborupříloha 1

 3.2.6 ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 2603/2 v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5739/3 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny

3.2.7 

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2600/8 v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602, č.p. 2603, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5739/3, v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění.
 3.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova a vzdání se předkupního práva k pozemkům p.č. 104 p.č. 260, p.č. 355, p.č. 585/2, p.č. 1039  vše v k.ú. Újezdec u Přerova,  p.č. 710 v k.ú. Penčičky, p.č. 684/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, p.č. 133 v k.ú. Žeravice, p.č. 5207/82 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

 3.3.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č.  6840/1 a pozemku po.č. 6802 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

 3.3.3

ikona souboruBezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova -  pozemku  p.č. 313/6  v k.ú. Újezdec u Přerova.

ikona souborupříloha 1

 3.3.4 ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků pro stavbu cyklostezky na ul. Želátovská
 3.3.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. st. 128 v k.ú. Vinary u Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

 3.3.6

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 238/29  v k.ú. Předmostí 

ikona souborupříloha 1

 3.3.7

ikona souboruÚplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerova,  části pozemku  p.č. 5611/32, pozemku p.č. 5611/20, včetně jiné stavby bez  č.p/č.e  na pozemku p.č. 5611/20 vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

 3.9.1 ikona souboruDoprodej 14 volných bytových jednotek bez pohledávky tzv. obálkovou metodou  
 

Závěrečný účet a výroční zpráva Statutárního města Přerova za rok 2012

 4.1

 ikona souboruZávěrečný účet a výroční zpráva Statutárního města Přerova za rok 2012
 

Finanční záležitosti

 5.1 

ikona souboruPřepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/12 z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

  5.2

ikona souboruRozdělení finančních prostředků FMB

  5.3

ikona souboruDodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.

  5.4

ikona souboruPřijetí půjčky od společnosti Teplo Přerov, a. s.

  5.5

ikona souboruPoskytnutí peněžitého daru - Frenštát pod Radhoštěm

ikona souborupříloha 1

  5.6

ikona souboruRozpočtové opatření - převody finančních prostředků

  5.7

ikona souboruRozpočtová opatření č. 5 a č. 6

  5.8

  ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení u nájemného z bytu a přístřeší

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

  5.9

ikona souboruVěra Švejnochová - žádost o poskytnutí dotace

ikona souborupříloha 1

 5.10

ikona souboruPoskytnutí příspěvku na realizaci konference

ikona souborupříloha 1

5.11

ikona souboruPoskytnutí příspěvku na podporu Galavečera v poutním kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou

ikona souborupříloha 1

5.12

ikona souboruŽádost o příspěvek na prověrku připravenosti zásahových jednotek požární ochrany okrsku Přerov na rok 2013

ikona souborupříloha 1

 

Grantový program pro rok 2013

  6.1

ikona souboruGrantový program pro rok 2013

ikona souborupříloha 1

 

Veřejné zakázky

 

Rozvojové záležitosti

 8.1

ikona souboruÚčelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury

 8.2 

ikona souboruZměna č. 1 Územního plánu města Přerova - vydání

ikona souboruduvodová zpráva

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

 

Školské záležitosti

  9.1

ikona souboruCírkevní mateřská škola v Přerově – poskytnutí dotace

  9.2

ikona souboruZákladní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2013/2014  a záměr financování pozice sociálního pedagoga na Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16

 

Sociální záležitosti

 10.1 

ikona souboruPohotovostní lékárenská služba v Přerově o nedělích a svátcích - finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013

 

ikona souboruCentrum Dominika Kokory, p.o. - žádost o finanční příspěvek

 10.3

ikona souboruDomov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace - žádost o poskytnutí dotace

ikona souborupříloha 1

 

Různé

 11.1

ikona souboruZpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2012

ikona souborupříloha 1

 11.2

ikona souboruVodovody a kanalizace Přerov, a. s.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

 11.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška - Požární řád statutárního města Přerova

ikona souborupříloha 1

 11.4

ikona souboruDelegování zástupců do společnosti Regionální letiště Přerov. a.s.

 11.5  ikona souboruPůjčka ze sociálního fondu
 

Náměty, dotazy a připomínky

 12.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

 

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

8.4.2013 16:29:10 | přečteno 2358x | Iva Kohoutová

Předlohy k ZM - 15.04.2013

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49969504
Za týden: 230650
Za den: 62883
Online návštěvníků: 1086
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load