Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 15.09.2014

Program zastupitelstva

 

BOD

název materiálu – téma


1.

Zahájení

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 25. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 24. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruNávrh na zrušení výborů Zastupitelstva města Přerova a osadních výborů.

2.2

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 24. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5384/2 v  k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5382/1 v  k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 7164/14, p.č. 7164/13, p.č. 7164/18, p.č. 7164/2, p.č. 7164/19, p.č. 7164/9, p.č. 7164/20, p.č. 7164/11, p.č. 7164/12, p.č. 7164/4, p.č. 7164/1, p.č. 7164/22, p.č. 7164/7, p.č. 7164/27, p.č. 7164/26, p.č. 7164/3, p.č. 7164/24, p.č. 7164/10, p.č. 7164/23, p.č. 6857/1, p.č. 7164/8, vše  v  k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité  věci z majetku statutárního města Přerova –pozemku p.č. 231 v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha1

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 2521, v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova- části pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova- části pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 4514/2, části pozemků p.č. 4516 a p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.8

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.9

ikona souboruÚplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 4960/10 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.10

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov pozemku  p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328,  oba v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

3.2.11

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov  pozemků p.č. 59/2  a p.č.  59/3, oba v k.ú. Kozlovice u  Přerova.

ikona souborupříloha 1

3.2.12

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 2551/101 v objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16).

ikona souborupříloha 1

3.2.13

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 453/1 a p.č. 453/3 oba v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.14

ikona souboru1. Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí 2. Směna nemovitých věcí  -  části pozemku p.č. 30/7 za část pozemku p.č. 30/40  oba v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.15

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov jehož součástí je budova č.p.  3162 příslušná k části obce Přerov I. - Město

3.2.16

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek č. 457/4, č. 457/11, č. 1094/11 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 3067/4 k bytové jednotce č. 1094/3 v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094 příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění.

ikona souborupříloha 1

3.2.17

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

3.2.18

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 9 nebytových jednotek - výměníkových stanic

ikona souborupříloha 1

3.2.19

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2631/102 v objektu k bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

3.2.20

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – změna usnesení ve věci úplatného převodu nebytové jednotky č. 100/102 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov a nebytové jednotky č. 159/102 v objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.21

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2894/104 v objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.22

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 2611/103 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.23

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – nebytových jednotek

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2.24

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov  pozemků p.č. 4926/8, zastavěná plocha a nádvoří  a  p.č.  4926/9, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

3.2.25

ikona souboruPřevod  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerov - pozemků  p.č. 2639/4, p.č. 2639/5, p.č. 2639/6, p.č. 2639/7, p.č. 2639/8, p.č. 2639/9, p.č. 2639/10, p.č. 2639/11, p.č. 2639/14, p.č. 2637/11  a 2637/12 vše  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

3.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova  pozemku p.č. 5307/454 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/256  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova částí  pozemků  p.č. 2625/1,  p.č.  2626, p.č. 5082 za část pozemku p.č. 2627/1 vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.5.1

ikona souboruBezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví stautárního města Přerova do vlastnictví KIS.

3.6.1

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - 6 ks informačních kiosků.

ikona souborupříloha 1

3.7.1

ikona souboruProdej 16 bytových jednotek formou veřejného výběrového řízení tzv. obálkovou metodou

ikona souborupříloha 1

3.7.2

ikona souboruPřevod vyřazených úkrytů civilní ochrany a výměníkových stanic do vlastnictví společenství vlastníků jednotek

ikona souborupříloha_1

3.7.3

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha 1

3.7.4

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.7.5

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha 1

3.8.1

ikona souboruZřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – na části pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Penčičky

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruInformace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.2

ikona souboruFond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.3

ikona souboruŽádost o povolení splátek dlužné částky

4.4

ikona souboruPřepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/13 z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

4.5

ikona souboruRozpočtové opatření č. 12 a č. 13

ikona souborupříloha 1

4.5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 14

4.6

ikona souboruSmlouva o poskytnutí dotace v rámci grantového programu v oblasti kultury pro rok 2014 - Pavel Novák

ikona souborupříloha 1

4.7

ikona souboruSmlouva o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro rok 2014 - Nadační fond Přerov - Cuijk

4.8

ikona souboruDotace pro Okresní agrární komoru v Přerově na Krajské dožínky v Přerově

ikona souborupříloha 1

4.9

ikona souboruDotace pro pana Lubomíra Dostála na výstavu jeho prací

ikona souborupříloha 1

4.10

ikona souboruPoskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě na dopravní konferenci

ikona souborupříloha 1

4.11

ikona souboruDotace pro Věru Lakomou na podporu XII. ročníku soutěže MISS MODEL 2014

ikona souborupříloha 1

4.12

ikona souboruDotace pro Mgr. Roberta Baloga, ArtD. na realizaci baletního představení na hradě Helfštýně

ikona souborupříloha 1

4.13

ikona souboruDotace pro Taneční školu Puls Přerov na její činnost

ikona souborupříloha 1

4.14

ikona souboruDotace pro Moravskou hasičskou jednotu, o.s. na reprezentaci družstva mladých hasičů HS MHJ Přerov na Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu 2014

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.15

ikona souboruDotace pro Adélu Kratochvilovou na účast taneční skupiny D2Dance na Mistrovství světa ve Street dance show a světovém poháru Disco dance

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.15.1

ikona souboruDotace pro Odbočku Svazu letců České republiky číslo 22 - generála JANOUŠKA - PŘEROV na zabezpečení doprovodného programu k výstavě "Zkáza z nebe"

ikona souborupříloha 1

4.15.2

ikona souboruDotace pro "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu" na koncert Martina Chodúra v Městském domě

ikona souborupříloha 1

4.16

ikona souboruProminutí poplatku z prodlení

ikona souborupříloha 1

4.17

ikona souboruProminutí poplatku z prodlení

ikona souborupříloha 1

4.18

ikona souboruProminutí poplatku z prodlení

5.

Veřejné zakázky

5.1

ikona souboruVeřejná zakázka: „Zajištění dodávek elektrické energie pro rok 2015“ – uzavření Smlouvy o vzniku společnosti

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruÚčelová dotace dle Programu podpory výstavby technické infrastruktury

ikona souborupříloha 1

6.2

ikona souboruÚčelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury

ikona souborupříloha 1

6.3

ikona souboruDodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby technické infrastruktury

ikona souborupříloha 1

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruPředání dokončené investiční akce k hospodaření školským příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie ZŠ Svisle

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

7.2

ikona souboruPředání dokončené investiční akce k hospodaření školským příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie ZŠ U tenisu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

7.3

ikona souboruPředání nemovitého majetku k hospodaření Základní škole Přerov, Za mlýnem 1 –příspěvkové organizaci

ikona souborupříloha 1

7.4

ikona souboruTJ SPARTAK PŘEROV - poskytnutí účelové dotace

ikona souborupříloha 1

7.5

ikona souboruSportovní klub metané Strojař Přerov - poskytnutí účelové dotace

ikona souborupříloha 1

7.6

ikona souboruÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV - poskytnutí účelové dotace

ikona souborupříloha 1

7.7

ikona souboruKlub vodního póla Přerov – poskytnutí účelové dotace

ikona souborupříloha 1

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruCentrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace - žádost o dotaci

ikona souborupříloha 1

8.2

ikona souboru"Anděl" - žádost o dotaci

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

8.3

ikona souboruTyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky - žádosti o dotace

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

8.4

ikona souboruCentrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - žádost o dotaci

ikona souborupříloha 1

8.5

ikona souboruSvaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov - žádost o dotaci

ikona souborupříloha 1

8.6

ikona souboruALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu - žádost o dotaci

ikona souborupříloha 1

8.7

ikona souboruOblastní charita Přerov - žádost o dotaci

ikona souborupříloha 1

9.

Různé

9.1

ikona souboruObecně závazná vyhláška o regulaci hluku

9.2

ikona souboruKontrola usnesení ZM č. 1060/23/10/2014 - informace o možnostech finanční motivace k třídění komunálního odpadu v Přerově.

9.3

ikona souboruDotace na obnovu kaple sv. Jiří v Přerově

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

9.4

ikona souboruZrušení společnosti Regionální letiště Přerov a.s.

9.5

ikona souboruPoskytnutí návratné sociální výpomoci

ikona souborupříloha 1

9.6

ikona souboruCena města Přerova 2014

ikona souborupříloha 1

10.

Náměty, dotazy a připomínky

10.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

11.

Závěr zasedání

  

MATERIÁLY NA STŮL:

BODNÁZEV MATERIÁLU
 3.1.5

 ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - nájem a úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

 3.2.6

ikona souboruZřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov. Úplatný převodu nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  částí  pozemků p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov. 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

 3.3.3

ikona souboruPřevod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova- pozemku p.č. 702/4 v k.ú. Želatovice a pozemků p.č. 6863/4, p.č. 6863/5, p.č. 6863/6, p.č. 6863/7 a p.č. 6863/8 vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

 3.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 5307/454 v k.ú. Přerov.

výměna stanoviska předlohy

 4.19

ikona souboruDodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic"

 ikona souborupříloha 1
 9.7

ikona souboruVýzva Ministerstva vnitra ČR ke zjednání nápravy obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

 4.15.2

ikona souboruDotace pro "Nadační fond Přerovského jazzového festivalu"

 8.8ikona souboruÚzemní opatření o stavební uzávěře 
 9.8

ikona souboruNávrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov X-Popovice a Přerov XI-Vinary 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

ikona souborupříloha 9

ikona souborupříloha 10

3.2.6ikona souborupříloha_nové znění 
3.1.6 

ikona souboruÚplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál "hotel Strojař" a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu "hotel Strojař" do vlastnictví statutárního města Přerova 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

7.8

ikona souboruKMK Zubr Přerov - poskytnutí účelové dotace

ikona souborupříloha 1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8.9.2014 11:10:49 | přečteno 464x | Iva Kohoutová
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 548362
Za den: 65209
Online návštěvníků: 648
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load