Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 16.06.2014

BOD

název materiálu – téma

Program zastupitelstva

1.

Zahájení

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 24. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 6505/40, p.č. 6505/41, oba v  k.ú. Přerov .

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova, části pozemku p.č. 2155/1, v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 641/103, jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 641, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 78, v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15).

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 6526/1 v  k.ú. Přerov .

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova nájem nemovitých věcí v majetku  statutárního města Přerova  části  pozemku p.č. 1137/8 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

ikona souborupříloha č. 9

ikona souborupříloha č. 10

ikona souborupříloha č. 11

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328,  oba v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1306 a p.č. 1307 oba v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha č. 1

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 586 a části pozemku p.č. 520/3 oba v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 1961/4, p.č. 1961/2, části p.č. 1961/1 a části p.č. 4986/1 vše v k.ú. Přerov - dodatek č. 1

ikona souborupříloha č. 1 

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – změna usnesení ve věci úplatného převodu nebytových jednotek č. 100/103 a č. 100/104 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

3.2.6

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 2632/14 v objektu k bydlení č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov, do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souborupříloha č. 1

3.2.7

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 2513, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

3.2.8

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – nebytových jednotek a nebytových prostor

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 383, p.č. 384 a p.č. 386 vše v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.2

ikona souboruBezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova- pozemků  p.č. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, p.č. 4784/1, p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, p.č. 5022, p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2, p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 2883/116, p.č. 4967/1, p.č. 4988/6, p.č. 4988/7, p.č. 4988/8, p.č. 4988/9, p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, p.č. 2201/2 vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 199/9, p.č. 199/10, p.č. 199/17 a p.č. 199/18 vše v k.ú. Vinary u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

3.5.1

ikona souboruBezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - oslavový majetek do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova.

ikona souborupříloha č. 1

3.5.2

ikona souboruBezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - vyšívaný prapor do vlastnictví SDH Henčlov.

ikona souborupříloha č. 1 

3.6.1

ikona souboruSouhlas s bezúplatným převodem  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 4717/30, p.č. 4717/33, p.č. 4717/34, p.č. 4717/35 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

3.7.1

ikona souboruDotace pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.7.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej 22 bytových jednotek prodávaných formou výběrového řízení tzv. obálkovou metodou

ikona souborupříloha č. 1

3.8.1

ikona souboruZřízení věcného břemene 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

4.2

ikona souboruZměna Vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, II. výběrové řízení

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

4.3

ikona souboruÚvěr 100 mil. Kč - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.4

ikona souboruUpuštění od vymáhání pohledávky

ikona souborupříloha č. 1

4.5

ikona souboruRozpočtové opatření č. 8 a č. 9

ikona souborupříloha č. 1

4.6

ikona souboruUpuštění od vymáhání pohledávky

4.7

ikona souboruPoskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení stabilizačního systému

ikona souborupříloha č. 1

4.8

ikona souboruPoskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení pulzních oxymetrů

ikona souborupříloha č. 1

4.9

ikona souboruDotace pro Sbor dobrovolných hasičů Dluhonice na oslavu 110 let výročí

ikona souborupříloha č. 1

4.10

ikona souboruDotace pro Sbor dobrovolných hasičů Přerov - Újezdec na oslavu 110 let výročí

ikona souborupříloha č. 1

4.11

ikona souboruSmlouva o zápůjčce - DIVADLO DOSTAVNÍK Přerov

ikona souborupříloha č. 1

4.12

ikona souboruZáměr na poskytnutí dotace pro Okresní agrární komoru v Přerově na Krajské dožínky v Přerově

ikona souborupříloha č. 1

4.13

ikona souboruZáměr na poskytnutí dotace pro Nadační fond GAUDEAMUS na finále XXIII. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže studentů gymnázií

ikona souborupříloha č. 1

4.14

ikona souboruZáměr na poskytnutí dotace pro Obec Radslavice na obnovu hrobky Františka Slaměníka

ikona souborupříloha č. 1

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruNejnutnější opravy domovního majetku a úprava financování akcí nad 500 tis. Kč

ikona souborupříloha č. 1

6.

Veřejné zakázky

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruUkončení činnosti odloučeného pracoviště příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Svisle 13 v objektu Kouřílkova 2; Vyjmutí části nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

7.2

ikona souboruSoukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí dotace

7.3

ikona souboruFotbalový klub KOZLOVICE - účelová dotace

ikona souborupříloha č. 1

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruKlíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace - žádost o finanční příspěvek

ikona souborupříloha č. 1

8.2

ikona souboruDomov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace  - změna zřizovatele

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

8.3

ikona souboruSvaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní organizace Přerov 2 - mimořádná účelová dotace

ikona souborupříloha č. 1

9.

Různé

9.1

ikona souboruSchválení nových znění zakladatelských listin společností založených statutárním městem Přerovem

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

9.2

ikona souboruDotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

9.3

ikona souboruPoskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

9.4

ikona souboruDodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro rok 2014 - Nadační fond Přerov - Cuijk

10.

Náměty, dotazy a připomínky

10.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

11.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

9.6.2014 16:07:20 | přečteno 481x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 355175
Za den: 51854
Online návštěvníků: 1408
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load