Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 17.06.2013

 

BOD

název materiálu – téma

Program zastupitelstva

1.

Zahájení

1.1

ikona souboruikona souboruZahájení, schválení programu 18. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruZpráva z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

2.2

ikona souboruZrušení usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne  4. 2. 2013 č. 701/16/7/2013 a návrh nového řešení školství v Předmostí.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

ikona souborupříloha č. 9

ikona souborupříloha č. 10

ikona souborupříloha č. 11

ikona souborupříloha č. 12

ikona souborupříloha č. 13

ikona souborupříloha č. 14

ikona souborupříloha č 15

2.3

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 622, pozemku p.č. 274/1 a části pozemku p.č. 273 vše v k.ú. Čekyně

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1137/1, p.č. 1137/3, p.č. 1137/4,  1137/8, p.č. 1138, p.č. 1139, p.č. 1140, p.č. 1141, p.č. 1144/1, p.č. 1144/2, p.č. 1145/2, p.č. 1145/16, p.č. 1143/1, p.č. 1143/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.1.

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souborupříloha č. 1

3.2.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2540/6 v objektu k bydlení č.p. 2539, č.p. 2540, č.p. 2541,  příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5738/5, v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění.

3.2.3

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve věci převodu bytové jednotky č. 2601/3 v objektu k bydlení č.p. 2600, č.p. 2601, č.p. 2602,  příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 5739/3, v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění.

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1440 a p.č. 1434 oba v k.ú. Žeravice

3.2.5

ikona souboruPřevod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 235 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky v objektu bytový dům č.p. 2506, 2507, 2508, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 5748/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 16, 17).

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod pozemků p.č. 5307/456, 5307/457, 5307/458, 5307/542, 5307/546, 5307/551, 5307/553 a 5307/554, vše v k.ú. Přerov, z podílového spoluvlastnictví K.F.a S.S. do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

3.3.2

ikona souboruPřevod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova části pozemku p.č. 5466/16, p.č. 5466/34, p.č. 5466/8, p.č. 5466/5 vše v k.ú. Přerov a infrastruktury na pozemcích p.č. 1583/1, p.č. 5056, p.č. 5453/1, p.č. 5353/7, p.č. 5455/1, p.č. 5466/5, p.č. 5466/8, p.č. 5466/16, p.č. 5728/1, p.č. 5729, p.č. 5730, p.č. 5731, p.č. 5734/1, p.č. 5737/1 vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.3

ikona souboruPřevod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova -  spoluvlastnického podílu pozemku  p.č. 5196/6  a p.č. 5196/7  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

3.9.1

ikona souboruDoprodej 28 volných bytových jednotek s pohledávkou i bez pohledávky tzv. obálkovou metodou

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.9.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej bytové jednotky č. 1313/1 v objektu k bydlení č.p. 1313, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2129 v k.ú. Přerov a bytové jednotky č. 628/22 v objektu k bydlení č.p. 628, č.p. 634  příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2883/63 v k.ú. Přerov.

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruPoskytnutí peněžitého daru statutárnímu městu Děčín

4.2

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

4.3

ikona souboruInformace o hospodaření společností s majetkovou účastí města - dodatek

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

4.4

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.5

ikona souboruRozpočtová opatření č. 8

4.6

ikona souboruObecně závazná vyhláška č../2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.7

ikona souboruŽádost o poskytnutí mimořádné dotace

ikona souborupříloha č. 1

4.8

ikona souboruŽádost o finanční podporu na vydání publikace

ikona souborupříloha č. 1

4.9

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace na poradenskou činnost pro spotřebitele ve městě Přerově

ikona souborupříloha č. 1

4.10

ikona souboruŽádost o poskytnutí finančních prostředků - krajské kolo v požárním sportu hasičů

ikona souborupříloha č. 1

4.11

ikona souboruPoskytnutí finančního příspěvku na pořízení QSL lístků

4.12

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace na Vánoční koncert

ikona souborupříloha č. 1

5.

Rozvojové záležitosti

5.1

ikona souboruDopravní priority města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

5.2

ikona souboruZáměr zřízení železniční zastávky Přerov-Předmostí, Přerov-Dluhonice a propojení cyklostezky Velká Dlážka - Hranická

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

5.3

ikona souboruSmlouva o spolupráci s městem Přerov k projektu Digitální mapy veřejné správy Olomouckého kraje, část Nástroje ÚAP

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

6.

Veřejné zakázky

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruZákladní škola Přerov, Boženy Němcové 16 - pravidla financování sociálního pedagoga

7.2

ikona souboruPředání dokončeného technického zhodnocení k hospodaření Základní škole Přerov, U tenisu 4

7.3

ikona souboruVyjmutí části pozemku předaného k hospodaření Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov – Předmostí, Hranická 14 – příspěvkové organizaci

ikona souborupříloha č. 1

7.4

ikona souboruRACEBUG s.r.o. - účelová dotace

7.5

ikona souboruDECARO RMG s.r.o. - záměr účelové dotace

7.6

ikona souboruKČT, odbor SK Přerov - účelová dotace

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruSociální služby města Kroměříže - záměr na poskytnutí dotace

ikona souborupříloha č. 1

8.2  

ikona souboru ikona souboruPohotovostní lékárenská služba v Přerově o nedělích a svátcích - finanční příspěvek z rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013

ikona souboru

příloha č. 1

8.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – využití budovy bývalého Chemoprojektu pro domov pro seniory

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

9.

Různé

9.1

ikona souboruDelegování zástupců do společnosti Regionální letiště Přerov. a.s.

9.2

ikona souboruNávrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I – Město, Přerov VI- Újezdec, Přerov VII - Čekyně

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

ikona souborupříloha č. 9

9.3

ikona souboruProdloužení termínu vrácení finančního příspěvku v projektu Na kole do minulosti Moravskou bránou a Dolinou malej Panwi.

9.4

ikona souboruBezúplatný převod nepotřebných movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Přerovem

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

9.5

ikona souboruDotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

ikona souborupříloha č. 9

ikona souborupříloha č. 10

ikona souborupříloha č. 11

ikona souborupříloha č. 12

ikona souborupříloha č. 13

ikona souborupříloha č. 14

ikona souborupříloha č. 15

9.6

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. …/2013, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

10.

Náměty, dotazy a připomínky

10.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

11.

Závěr zasedání

 

MATERIÁLY NA STŮL:


11.6.2013 11:09:55 | přečteno 2219x | Iva Kohoutová

Předlohy k ZM - 17.06.2013

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49967355
Za týden: 228501
Za den: 60734
Online návštěvníků: 583
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load