Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 28.04.2014

BOD

název materiálu – téma

 

Program zastupitelstva

  1.

Zahájení

  1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 23. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

  2.

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Přerova (Policie ČR)

  3.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 22. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

  3.1

ikona souboruZprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

  3.2

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 22. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

  4.

Majetkoprávní záležitosti

  4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – směna  nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5805/1, p.č. 5809/2, oba v k.ú. Přerov, za části pozemků p.č. 4096/1, p.č. 4105/1, p.č. 6587, p.č. 6589 v majetku Pragometal Moravia s.r.o., Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

  4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova - pozemků p.č. 1252/3, p.č. 1252/4, p.č. 1252/6, p.č. 1252/7, p.č. 1252/8  v k.ú. Přerov .

ikona souborupříloha 1

  4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 3524/2, p.č. 6569/1, oba v  k.ú. Přerov .

ikona souborupříloha 1

  4.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  převod nemovitých věcí z vlastnictví  statutárního města Přerov -  části pozemku p.č. 2554/3 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

  4.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 113/1 v k.ú. Popovice u Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

  4.2.1

ikona souboruÚplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  částí pozemků  p.č. 4319, p.č. 4316/3, oba v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

  4.2.2

ikona souboruÚplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  pozemků p.č. 4600/1, p.č. 4600/2, p.č. 4600/3, vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

  4.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova, pozemku  p.č. 3879/2,  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  4.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 545 v k.ú. Henčlov.

ikona souborupříloha 1

  4.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova  - pozemků p.č. 622/24 a p.č. 622/11, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

  4.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - převod části pozemku p.č. 5290/103 v k.ú. Přerov. 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  4.2.7

ikona souboruBezúplatný převod části pozemku p.č. 5024 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  4.2.8

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 16 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemců a úplatný převod spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov k 5 bytovým jednotkám za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  4.2.9

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  4.2.10

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – nebytových jednotek a nebytových prostor

ikona souborupříloha 1

 4.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  rodinného domu  č.p. 228, příslušného k části obce Přerov III - Lověšice,  který je součástí pozemku p.č.st. 229,  pozemek p.č. st. 229, zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 65, ost. plocha,  v k.ú. Lověšice u Přerova (Dělnický dům v Lověšicích).

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

  4.3.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 313/3 v k.ú. Újezdec u Přerova.

  4.3.3

ikona souboruÚplatný převod pozemků p.č. 5307/544, p.č. 5307/548 a p.č. 5307/549 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

  4.3.4

ikona souboruPřevod id. 1/8 pozemků p.č. 6724/4, p.č. 6724/5 a p.č. 6724/7 v k.ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha 1

  4.3.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova, bytových  a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého 23), spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov  a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova bez č.o.), bytových  a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16), spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  4.4.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 439/22  a části pozemku p.č. 456/1  v k.ú. Lověšice u Přerova za části pozemku p.č. 439/7 v k.ú. Lověšice u Přerova

ikona souborupříloha 1

  4.4.2

ikona souboruBezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  4.4.3

ikona souboruSměna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  části pozemku p.č. 621 v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 25/1 v k.ú. Popovice u Přerova.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

  4.5.1

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - objektu k bydlení č.p. 148 (Městský dům, ul. Kratochvílova 1), příslušnému k části obce Přerov I - Město, který je součástí pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov a pozemku p.č. 136 v k.ú. Přerov, a movitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova a společnosti IMIT s.r.o. tvořícím vybavení Městského domu v Přerově

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

  4.6.1

ikona souboruDohoda o narovnání mezi statutárním městem Přerov a společností PSS Přerovská stavební a.s., IČ 27769585, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Skopalova 2861/7, PSČ 75002

ikona souborupříloha 1

  4.6.2

ikona souboruPřehled domovního majetku statutárního města Přerova, jeho správa a využití ( budovy a objekty ) – aktualizace č. 7.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

ikona souborupříloha 9

ikona souborupříloha 10

ikona souborupříloha 11

ikona souborupříloha 12

ikona souborupříloha 13

  4.7.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – poskytnutí mimořádné účelové dotace pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  4.7.2

ikona souboruZáměr úplatného převodu  - doprodej bytové jednotky

ikona souborupříloha 1

  5.

Účetní závěrka

  5.1

ikona souboruSchválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31. 12. 2013

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

ikona souborupříloha 9

ikona souborupříloha 10

  6.

Závěrečný účet Statutárního města Přerova za rok 2013

  6.1

ikona souboruZávěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

  7.

Finanční záležitosti

  7.1

ikona souboruZměna Vnitřního předpisu č. 8/05 Statut trvalého peněžního fondu ,,Útulek pro zvířata", ve znění Vnitřního předpisu č. 13/11.

ikona souborupříloha 1

  7.2

ikona souboruFond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

  7.3

ikona souboruRozpočtové opatření – převody finančních prostředků

ikona souborupříloha 1

  7.4

ikona souboruRozpočtové opatření č. 4 a č. 5

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  7.5

ikona souboruRozpočtové opatření č. 6

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  7.6

ikona souboruRozpočtové opatření č. 6 – dodatek

ikona souborupříloha 1

  7.7

ikona souboruZáměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení stabilizačního systému

ikona souborupříloha 1

  7.8

ikona souboruDotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení osvětlovací soupravy

  7.9

ikona souboruZáměr na poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení pulzních oxymetrů

ikona souborupříloha 1

  7.10

ikona souboruDotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení přívěsu pro záchranné práce při mimořádných událostech s velkým počtem zraněných

  7.11

ikona souboruFinanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

  7.12  

ikona souboruProminutí poplatku z prodlení

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

  7.13

ikona souboruProminutí poplatku z prodlení

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  7.14

ikona souboruProminutí poplatku z prodlení

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

  7.15

ikona souboruProminutí poplatku z prodlení

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

  7.16

ikona souboruUpuštění od vymáhání dluhu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

  7.17

ikona souboruUpuštění od vymáhání dluhu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

  7.18

ikona souboruUpuštění od vymáhání dluhu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  7.19

ikona souboruUpuštění od vymáhání dluhu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  7.20

ikona souboruUpuštění od vymáhání dluhu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  7.21

ikona souboruUpuštění od vymáhání dluhu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  7.22

ikona souboruUpuštění od vymáhání dluhu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  7.23

ikona souboruUpuštění od vymáhání dluhu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

  8.

Grantový program pro rok 2014

  8.1

ikona souboruGrantový program pro rok 2014 v oblasti sportu, volného času, kultury, sociální a zdravotnictví

ikona souborupříloha 1

  9.

Veřejné zakázky

  10.

Rozvojové záležitosti

  10.1

ikona souboruZáměr na zavedení Systému finanční motivace ke třídění komunálního odpadu pro občany města

ikona souborupříloha 1

  10.2

ikona souboruÚčelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury

ikona souborupříloha 1

  11.

Školské záležitosti

  11.1

ikona souboruZákladní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2014/2015 

  11.2

ikona souboruPředání nemovitého majetku k hospodaření Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16 – příspěvkové organizaci

ikona souborupříloha 1

  11.3

ikona souboruZařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 – dietní stravování 

  11.4

ikona souboruMalminibike club pro děti o.s. - účelová dotace

ikona souborupříloha 1

  11.5

ikona souboruTělocvičná jednota Sokol Lověšice - účelová dotace

ikona souborupříloha 1

  11.6

ikona souboruTJ SPARTAK PŘEROV - záměr účelové dotace

ikona souborupříloha 1

  12.

Sociální záležitosti

  12.1

ikona souboruMimořádná účelová dotace - Domov pro seniory Tovačov, p.o., Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o., Domov Na zámečku Rokytnice, p.o.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

  12.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov - mimořádná účelová dotace

ikona souborupříloha 1

  12.3

ikona souboruPoskytnutí peněžitého daru na koupi upraveného automobilu

  12.4

ikona souboruNORDIC WALKING LIVE - mimořádná účelová dotace

ikona souborupříloha 1

  12.5

ikona souboruPsychiatrická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně - mimořádná účelová dotace

ikona souborupříloha 1

  12.6

ikona souboruNadace pro transplantace kostní dřeně - mimořádná účelová dotace

ikona souborupříloha 1

  12.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu - mimořádná účelová dotace

ikona souborupříloha 1

  12.8

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - Oblastní charita Přerov - mimořádná účelová dotace

ikona souborupříloha 1

  12.9

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - Armáda spásy v České republice, z. s. - mimořádná účelová dotace

ikona souborupříloha 1

  13.

Informace o činnosti pracovní skupiny „Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu“ zřízené k přípravě referenda

  13.1

ikona souboruZakladatelská smlouva a stanovy spolku Odpady OK, z.s., členství statutárního města Přerova v tomto spolku.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

  13.2

ikona souboruInformace o jednání pracovní skupiny k zajištění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 478/11/11/2012 ze dne 16. 4. 2012;  vyhlášení místního referenda ve věci umístění zařízení na energetické využití odpadu na území statutárního města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

  14.

Různé

  14.1

ikona souboruDoplnění smlouvy č.SML/0210/2014 o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 7.500,- Kč uzavřené dne 28. 3. 2014 mezi statutárním městem Přerova a subjektem Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

ikona souborupříloha 1

  14.2

ikona souboruZpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2013

ikona souborupříloha 1

  14.3   ikona souboruStanovení počtu zastupitelů

  15.

Náměty, dotazy a připomínky

  15.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

  16.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

22.4.2014 11:23:17 | přečteno 410x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 355175
Za den: 51854
Online návštěvníků: 1408
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load