Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zápisy Výborů ZM 2010 - 2014

Zastupitelstvo města zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány dle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dále jen zákon o obcích.

O průběhu jednání a jeho výsledku vede organizační pracovník výboru jednoduchý zápis, který podepisuje předseda výboru nebo jiný pověřený člen a organizační pracovník výboru. Zápis jednání výboru obsahuje program jednání, znění podaných návrhů, průběh jednání, stanoviska (návrhy) pro Zastupitelstvo města, výsledky hlasování, včetně hlasů pro, proti a počtu osob, které se zdržely hlasování. Přílohou zápisu jsou písemné podklady pro jednání. Nedílnou součástí zápisu je listina přítomných a usnesení výboru přijaté návrhy či stanoviska pro Zastupitelstvo města, která vyhotovuje a podepisuje předseda výboru. Jedno vyhotovení zápisu, včetně listiny přítomných, předá předseda výboru nebo organizační pracovník pracovišti pro volené orgány města k uložení nejpozději do 7 dnů od jednání.

Do zápisu jednání jsou oprávněni nahlížet, pořizovat opisy nebo výpisy osoby přítomné na jednání výboru. Zastupitelé jsou oprávnění nahlížet do zápisu, pořizovat si opisy a výpisy. O námitkách člena výboru nebo osoby účastnící se jeho jednání proti zápisu se rozhodne na nejbližším jednání výboru.

 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 538629
Za den: 71108
Online návštěvníků: 1752
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load