Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 22. ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 10. 2. 2014

 Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboruZM 10.2.2014 (zip)

 BOD (mp3)

název materiálu – téma

ikona souboru000

Zahájení

ikona souboru001_1.1

Schválení programu 22. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

ikona souboru003_2.1

Zprávy z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souboru004_2.2

Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních

ikona souboru005_2.3

Informace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

ikona souboru006_3.1.1 

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova, pozemků  p.č. 4221, p.č. 4222/1, oba v k.ú. Přerov.

ikona souboru007_3.1.2

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité  věci v majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 216/1 v k.ú. Předmostí

ikona souboru008_3.2.1

Bezúplatný převod nemovitých věcí v areálu Gymnázia Jana Blahoslava na ul. Denisova v Přerově z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Olomouckého kraje

ikona souboru009_3.2.3

Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č.  657/2  v k.ú.  Kozlovice u Přerova.

ikona souboru010_3.2.4

Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku  p.č. 5734/1 v k.ú. Přerov.

ikona souboru011_3.2.5

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek č. 1949/5 a č. 1949/8 v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění.

ikona souboru012_3.2.6

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 2507/4 v objektu k bydlení č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemcích p.č. 5745/8, p.č. 5745/9, p.č. 5745/10 vše v k.ú. Přerov, dohoda o zrušení uzavřené smlouvy o převodu vlastnictví

ikona souboru013_3.2.7

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 46/20 v objektu k bydlení č.p. 45, č.p. 46, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 740 v k.ú. Předmostí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souboru014_3.2.8

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 162/23 v objektu k bydlení č.p. 146, č.p. 162, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 719 v k.ú. Předmostí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souboru015_3.2.9

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 88/22 v objektu k bydlení č.p. 87, č.p. 88, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 735 v k.ú. Předmostí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souboru016_3.2.10

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 86/15 v objektu k bydlení č.p. 86, příslušném pro část obce Přerov II – Předmostí, postaveném na pozemku p.č. st. 737 v k.ú. Předmostí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souboru017_3.2.11

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov

ikona souboru018_3.2.12

Úplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5297/33 v k.ú. Přerov.

ikona souboru019_3.3.1

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 216/24 a p.č. 238/16 oba v k.ú. Předmostí

ikona souboru020_3.3.2

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 633/37, p.č. 633/38 a p.č. 633/39 vše v k.ú. Předmostí

ikona souboru021_3.3.3

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě mezi ČR - Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě a statutárním městem Přerov ke stavbě občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušné k části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov

ikona souboru022_3.6.1

Vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 5388/4 v k.ú. Přerov

ikona souboru023_3.7.1

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – prodej 22 volných bytových jednotek s pohledávkou i bez pohledávky.

ikona souboru024_4.1

Rozpočtová opatření č. 18 a č. 19

ikona souboru025_4.2

Rozpočtová opatření č. 18 a č. 19 – dodatek

ikona souboru026_4.3

Rozpočtové opatření – akce nad 500 tis. Kč

ikona souboru027_4.4

Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků

ikona souboru028_4.5

Rozpočtové opatření č. 2

ikona souboru029_4.6

Prominutí dluhu manželům MUDr. Pavlu a Mgr. Evě Zímovým

ikona souboru030_4.7

Žádost o poskytnutí dotace. – Pavel Novák.

ikona souboru031_4.8

Žádost o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním publikace s pracovním názvem „Otec A. V. Čikl – oběť heydrichiády“

ikona souboru032_4.9

Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska

ikona souboru033_4.10

Žádost o sepsání splátkového kalendáře – Soldanová

ikona souboru034_4.11

Žádost o sepsání splátkového kalendáře – Pokutová

ikona souboru035_4.12

Žádost o sepsání splátkového kalendáře – Petlachová

ikona souboru036_4.13

Žádost o sepsání splátkového kalendáře – Vančura

ikona souboru037_6.1

Veřejné zakázky

ikona souboru038_6.1

Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2014 – 2016“ – uzavření smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na poskytování služeb elektronických komunikací

ikona souboru039_7.1

Hodnocení práce ředitelky Mateřské školy Přerov, Kratochvílova 19 v roce 2013 – informace

ikona souboru040_7.2

Český svaz ledního hokeje - účelová dotace

ikona souboru041_9.1

Sociální fond - zápůjčky zaměstnancům

ikona souboru042_10.1

Náměty, dotazy a připomínky, závěr zasedání

27.2.2014 13:45:55 | přečteno 1128x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 5619
Za týden: 359663
Za den: 54013
Online návštěvníků: 788
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load