Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 24. ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 16. 6. 2014

Kompletní zvukový záznam ke stažení:  ikona souboru24. ZM 16. 6. 2014 (zip)

BOD (mp3)

název materiálu – téma

ikona souboru001 1 0

1. Zahájení

ikona souboru001 1 1

Zahájení, schválení programu 24. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

ikona souboru003 2 1

Informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

 

3. Majetkoprávní záležitosti

ikona souboru005 3 1 1

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 6505/40, p.č. 6505/41, oba v  k.ú. Přerov .

ikona souboru006 3 1 2

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova, části pozemku p.č. 2155/1, v k.ú. Přerov.

ikona souboru007 3 1 3

Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 641/103, jiný nebytový prostor v objektu bytový dům č.p. 641, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 78, v k.ú. Přerov (Žerotínovo nám. 15).

ikona souboru008 3 1 4

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 6526/1 v  k.ú. Přerov .

ikona souboru004 3 1 5

Záměr statutárního města Přerova nájem nemovitých věcí v majetku  statutárního města Přerova  části  pozemku p.č. 1137/8 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

ikona souboru009 3 1 6

Záměr statutárního města Přerova úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328,  oba v k.ú. Přerov.

ikona souboru010 3 2 1

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov

ikona souboru011 3 2 2

Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1306 a p.č. 1307 oba v k.ú. Žeravice

ikona souboru012 3 2 3

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 586 a části pozemku p.č. 520/3 oba v k.ú. Předmostí

ikona souboru013 3 2 4

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 1961/4, p.č. 1961/2, části p.č. 1961/1 a části p.č. 4986/1 vše v k.ú. Přerov - dodatek č. 1

ikona souboru014 3 2 5

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – změna usnesení ve věci úplatného převodu nebytových jednotek č. 100/103 a č. 100/104 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov.

ikona souboru015 3 2 6

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod, doprodej bytové jednotky č. 2632/14 v objektu k bydlení č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov, do vlastnictví nájemce za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souboru016 3 2 7

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 2514, č.p. 2513, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 5745/28 v k.ú. Přerov

ikona souboru017 3 2 8

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – nebytových jednotek a nebytových prostor

ikona souboru018 3 3 1

Úplatný převod nemovitých  věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 383, p.č. 384 a p.č. 386 vše v k.ú. Žeravice

ikona souboru019 3 3 2

Bezúplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova- pozemků  p.č. 2883/109, p.č. 2883/110, p.č. 4549, p.č. 4784/1, p.č. 4943/2, p.č. 4959/1, p.č. 4960/1, p.č. 4962, p.č 4971/1, p.č. 4988/1, p.č. 5022, p.č. 5025/3, p.č. 5081/1, p.č. 5098/2, p.č. 5199/1, p.č. 5307/275, p.č. 5328/3, p.č. 5385/1, p.č. 6868/5, p.č. 2167/3, p.č. 2883/115, p.č. 2883/116, p.č. 4967/1, p.č. 4988/6, p.č. 4988/7, p.č. 4988/8, p.č. 4988/9, p.č. 4947/5, p.č. 4947/6, p.č. 4947/7, p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11, p.č. 4947/12, p.č. 4960/9, p.č. 4960/10, p.č. 978/1, p.č. 2201/2 vše v k.ú. Přerov.

ikona souboru020 3 3 3

Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 199/9, p.č. 199/10, p.č. 199/17 a p.č. 199/18 vše v k.ú. Vinary u Přerova

ikona souboru021 3 5 1

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - oslavový majetek do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova.

ikona souboru022 3 5 2

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - vyšívaný prapor do vlastnictví SDH Henčlov.

ikona souboru023 3 6 1

Souhlas s bezúplatným převodem  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 4717/30, p.č. 4717/33, p.č. 4717/34, p.č. 4717/35 v k.ú. Přerov.

ikona souboru024 3 7 1

Dotace pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov

ikona souboru025 3 7 2

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – doprodej 22 bytových jednotek prodávaných formou výběrového řízení tzv. obálkovou metodou

ikona souboru026 3 8 1

Zřízení věcného břemene 

4. Finanční záležitosti

ikona souboru027 4 1

Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města

ikona souboru028 4 2

Změna Vnitřního předpisu č. 16/2014 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, II. výběrové řízení

ikona souboru029 4 3

Úvěr 100 mil. Kč - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru

ikona souboru030 4 4

Upuštění od vymáhání pohledávky

ikona souboru031 4 5

Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9

ikona souboru032 4 5 1

Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9 - dodatek - materiál bude předložen na stůl

ikona souboru033 4 6

Upuštění od vymáhání pohledávky

ikona souboru034 4 7

Poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení stabilizačního systému

ikona souboru035 4 8

Poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na pořízení pulzních oxymetrů

ikona souboru036 4 9

Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Dluhonice na oslavu 110 let výročí

ikona souboru037 4 10

Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Přerov - Újezdec na oslavu 110 let výročí

ikona souboru038 4 11

Smlouva o zápůjčce - DIVADLO DOSTAVNÍK Přerov

ikona souboru039 4 12

Záměr na poskytnutí dotace pro Okresní agrární komoru v Přerově na Krajské dožínky v Přerově

ikona souboru040 4 13

Záměr na poskytnutí dotace pro Nadační fond GAUDEAMUS na finále XXIII. ročníku mezinárodní dějepisné soutěže studentů gymnázií

ikona souboru041 4 14

Záměr na poskytnutí dotace pro Obec Radslavice na obnovu hrobky Františka Slaměníka

5. Rozvojové záležitosti

ikona souboru042 5 1

Nejnutnější opravy domovního majetku a úprava financování akcí nad 500 tis. Kč

ikona souboru043 6 

6. Veřejné zakázky

7. Školské záležitosti

ikona souboru044 7 1

Ukončení činnosti odloučeného pracoviště příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Svisle 13 v objektu Kouřílkova 2; Vyjmutí části nemovitého majetku z hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2

ikona souboru045 7 2

Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – poskytnutí dotace

ikona souboru046 7 3

Fotbalový klub KOZLOVICE - účelová dotace

8. Sociální záležitosti

ikona souboru047 8 1

Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace - žádost o finanční příspěvek

ikona souboru048 8 2

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace  - změna zřizovatele

ikona souboru049 8 3

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. základní organizace Přerov 2 - mimořádná účelová dotace

9. Různé

ikona souboru050 9 1

Schválení nových znění zakladatelských listin společností založených statutárním městem Přerovem

ikona souboru051 9 2

Dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

ikona souboru052 9 3

Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova

ikona souboru053 9 4

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro rok 2014 - Nadační fond Přerov - Cuijk

ikona souboru054 9 5

Nominace do správní a dozorčí rady - zájmového sdružení právnických osob STŘEDNÍ MORAVA - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

10. Náměty, dotazy a připomínky

ikona souboru055 10 1

Náměty, dotazy a připomínky

11. Závěr zasedání

9.7.2014 9:33:21 | přečteno 573x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 6792
Za týden: 363135
Za den: 51716
Online návštěvníků: 1299
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load