Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zvukový záznam 25. ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA, konaného dne 15. 9. 2014

Kompletní zvukový záznam ke stažení: ikona souboru25. ZM 15. 9. 2014 (zip)

 

BOD (MP3)

název materiálu – téma

ikona souboru000 1 1 0

1. Zahájení

ikona souboru001 1 1 1

Zahájení, schválení programu 25. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

ikona souboru002 2 0 1
ikona souboru003 2 0 2

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 24. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

ikona souboru004 2 1

Návrh na zrušení výborů Zastupitelstva města Přerova a osadních výborů.

ikona souboru005 2 2

Informace o činnosti Rady města Přerova od 24. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů


3. Majetkoprávní záležitosti

ikona souboru006 3 1 1

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5384/2 v  k.ú. Přerov.

ikona souboru007 3 1 2

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  části pozemku p.č. 5382/1 v  k.ú. Přerov.

ikona souboru008 3 1 3

Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků p.č. 7164/14, p.č. 7164/13, p.č. 7164/18, p.č. 7164/2, p.č. 7164/19, p.č. 7164/9, p.č. 7164/20, p.č. 7164/11, p.č. 7164/12, p.č. 7164/4, p.č. 7164/1, p.č. 7164/22, p.č. 7164/7, p.č. 7164/27, p.č. 7164/26, p.č. 7164/3, p.č. 7164/24, p.č. 7164/10, p.č. 7164/23, p.č. 6857/1, p.č. 7164/8, vše  v  k.ú. Přerov.

ikona souboru009 3 1 4

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité  věci z majetku statutárního města Přerova –pozemku p.č. 231 v k.ú. Žeravice

ikona souboru010 3 1 5

Záměr statutárního města Přerova - nájem a úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace

ikona souboru011 3 1 6

Úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souboru012 3 2 1

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov.

ikona souboru013 3 2 2

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 3464, v k.ú. Přerov.

ikona souboru014 3 2 3

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova,  spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 2521, v k.ú. Přerov.

ikona souboru015 3 2 4

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova- části pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov.

ikona souboru016 3 2 5

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova- části pozemku p.č. 6714/1 v k.ú. Přerov.

ikona souboru017 3 2 6

Zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov. Úplatný převodu nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  částí  pozemků p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov.

ikona souboru018 3 2 7

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 4514/2, části pozemků p.č. 4516 a p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov.

ikona souboru019 3 2 8

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov

ikona souboru020 3 2 9

Úplatný převod nemovitých  věcí z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 4960/10 v k.ú. Přerov.

ikona souboru021 3 2 10

Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov pozemku  p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328,  oba v k.ú. Přerov.

ikona souboru022 3 2 11

Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov  pozemků p.č. 59/2  a p.č.  59/3, oba v k.ú. Kozlovice u  Přerova.

ikona souboru023 3 2 12

Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 2551/101 v objektu bytový dům č.p. 2550, 2551, 2552, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 5739/1 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť II/14, 15, 16).

ikona souboru024 3 2 13

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 453/1 a p.č. 453/3 oba v k.ú. Předmostí

ikona souboru025 3 2 14

1. Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí 2. Směna nemovitých věcí  -  části pozemku p.č. 30/7 za část pozemku p.č. 30/40  oba v k.ú. Předmostí

ikona souboru026 3 2 15

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4809 v k.ú. Přerov jehož součástí je budova č.p.  3162 příslušná k části obce Přerov I. - Město

ikona souboru027 3 2 16

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – změna usnesení ve věci převodu bytových jednotek č. 457/4, č. 457/11, č. 1094/11 a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 3067/4 k bytové jednotce č. 1094/3 v objektu k bydlení č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094 příslušném pro část obce Přerov I – Město, postaveném na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov za ceny dle vnitřní směrnice č. 1/98 v platném znění.

ikona souboru028 3 2 17

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 9 bytových jednotek v objektu k bydlení č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 1160 v k.ú. Přerov

ikona souboru029 3 2 18

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod 9 nebytových jednotek - výměníkových stanic

ikona souboru030 3 2 19

Převod nemovitých věcí z majetku Statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2631/102 v objektu k bydlení č.p. 2631, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov.

ikona souboru031 3 2 20

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – změna usnesení ve věci úplatného převodu nebytové jednotky č. 100/102 v objektu k bydlení č.p. 100, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 456 v k.ú. Přerov a nebytové jednotky č. 159/102 v objektu k bydlení č.p. 159, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 61/4 v k.ú. Přerov.

ikona souboru032 3 2 21

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 2894/104 v objektu k bydlení č.p. 280, č.p. 281, č.p. 282, č.p. 2894, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/9 v k.ú. Přerov

ikona souboru033 3 2 22

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – nebytové jednotky č. 2611/103 v objektu k bydlení č.p. 2610, č.p. 2611, č.p. 2612, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 2424/2 v k.ú. Přerov

ikona souboru034 3 2 23

Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – nebytových jednotek

ikona souboru035 3 2 24

Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov  pozemků p.č. 4926/8, zastavěná plocha a nádvoří  a  p.č.  4926/9, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Přerov.

ikona souboru036 3 2 25

Převod  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerov - pozemků  p.č. 2639/4, p.č. 2639/5, p.č. 2639/6, p.č. 2639/7, p.č. 2639/8, p.č. 2639/9, p.č. 2639/10, p.č. 2639/11, p.č. 2639/14, p.č. 2637/11  a 2637/12 vše  v k.ú. Přerov.

ikona souboru037 3 3 1

Převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova  pozemku p.č. 5307/454 v k.ú. Přerov.

ikona souboru038 3 3 2

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/256  v k.ú. Přerov.

ikona souboru039 3 3 3

Převod nemovitých věci do majetku statutárního města Přerova- pozemku p.č. 702/4 v k.ú. Želatovice a pozemků p.č. 6863/4, p.č. 6863/5, p.č. 6863/6, p.č. 6863/7 a p.č. 6863/8 vše v k.ú. Přerov.

ikona souboru040 3 4 1

Směna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova částí  pozemků  p.č. 2625/1,  p.č.  2626, p.č. 5082 za část pozemku p.č. 2627/1 vše v k.ú. Přerov.

ikona souboru041 3 5 1

Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví stautárního města Přerova do vlastnictví KIS.

ikona souboru042 3 6 1

Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - 6 ks informačních kiosků.

ikona souboru043 3 7 1

Prodej 16 bytových jednotek formou veřejného výběrového řízení tzv. obálkovou metodou

ikona souboru044 3 7 2

Převod vyřazených úkrytů civilní ochrany a výměníkových stanic do vlastnictví společenství vlastníků jednotek

ikona souboru045 3 7 3

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souboru046 3 7 4

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souboru047 3 7 5

Žádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souboru048 3 8 1

Zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – na části pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Penčičky


4. Finanční záležitosti

Informace o hospodaření společnosti s majetkovou účastí města – Přiřazen k bodu 9.4

ikona souboru050 4 2

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

ikona souboru051 4 3

Žádost o povolení splátek dlužné částky

ikona souboru052 4 4

Přepočet splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce č. 6/13 z Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

ikona souboru053 4 5

Rozpočtové opatření č. 12 a č. 13

ikona souboru054 4 5 1

Rozpočtové opatření č. 14

ikona souboru055 4 6

Smlouva o poskytnutí dotace v rámci grantového programu v oblasti kultury pro rok 2014 – Pavel Novák

ikona souboru056 4 7

Smlouva o poskytnutí dotace v rámci přímých podpor pro rok 2014 – Nadační fond Přerov – Cuijk

ikona souboru057 4 8

Dotace pro Okresní agrární komoru v Přerově na Krajské dožínky v Přerově

ikona souboru058 4 9

Dotace pro pana Lubomíra Dostála na výstavu jeho prací

ikona souboru059 4 10

Poskytnutí dotace Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě na dopravní konferenci

ikona souboru060 4 11

Dotace pro Věru Lakomou na podporu XII. ročníku soutěže MISS MODEL 2014

ikona souboru061 4 12

Dotace pro Mgr. Roberta Baloga, ArtD. na realizaci baletního představení na hradě Helfštýně

ikona souboru062 4 13

Dotace pro Taneční školu Puls Přerov na její činnost

ikona souboru063 4 14

Dotace pro Moravskou hasičskou jednotu, o.s. na reprezentaci družstva mladých hasičů HS MHJ Přerov na Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu 2014

ikona souboru064 4 15

Dotace pro Adélu Kratochvilovou na účast taneční skupiny D2Dance na Mistrovství světa ve Street dance show a světovém poháru Disco dance

ikona souboru065 4 15 1

Dotace pro Odbočku Svazu letců České republiky číslo 22 – generála JANOUŠKA – PŘEROV na zabezpečení doprovodného programu k výstavě „Zkáza z nebe“

ikona souboru066 4 15 2

Dotace pro „Nadační fond Přerovského jazzového festivalu“ na koncert Martina Chodúra v Městském domě

ikona souboru067 4 16

Prominutí poplatku z prodlení

ikona souboru068 4 17

Prominutí poplatku z prodlení

ikona souboru069 4 18

Prominutí poplatku z prodlení

ikona souboru070 4 19

Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic"

ikona souboru071 4 5

Opakované hlasování k bodu: Rozpočtové opatření č. 12 a č. 13


5. Veřejné zakázky

ikona souboru072 5 1

Veřejná zakázka: „Zajištění dodávek elektrické energie pro rok 2015“ – uzavření Smlouvy o vzniku společnosti


6. Rozvojové záležitosti

ikona souboru073 6 1

Účelová dotace dle Programu podpory výstavby technické infrastruktury

ikona souboru074 6 2

Účelová dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury

ikona souboru075 6 3

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory výstavby technické infrastruktury


7. Školské záležitosti

ikona souboru076 7 1

Předání dokončené investiční akce k hospodaření školským příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie ZŠ Svisle

ikona souboru077 7 2

Předání dokončené investiční akce k hospodaření školským příspěvkovým organizacím – realizace úspor energie ZŠ U tenisu

ikona souboru078 7 3

Předání nemovitého majetku k hospodaření Základní škole Přerov, Za mlýnem 1 –příspěvkové organizaci

ikona souboru079 7 4

TJ SPARTAK PŘEROV – poskytnutí účelové dotace

ikona souboru080 7 5

Sportovní klub metané Strojař Přerov – poskytnutí účelové dotace

ikona souboru081 7 6

ÚAMK – AMK BIKETRIAL PŘEROV – poskytnutí účelové dotace

ikona souboru082 7 7

Klub vodního póla Přerov – poskytnutí účelové dotace


8. Sociální záležitosti

ikona souboru084 8 1

Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace – žádost o dotaci

ikona souboru085 8 2

„Anděl“ – žádost o dotaci

ikona souboru086 8 3

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky – žádosti o dotace

ikona souboru087 8 4

Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace – žádost o dotaci

ikona souboru088 8 5

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov – žádost o dotaci

ikona souboru089 8 6

ALFA HANDICAP – Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu – žádost o dotaci

ikona souboru090 8 7

Oblastní charita Přerov – žádost o dotaci

ikona souboru091 8 8

Územní opatření o stavební uzávěře.


9. Různé

ikona souboru092 9 1

Obecně závazná vyhláška o regulaci hluku

ikona souboru093 9 2

Kontrola usnesení ZM č. 1060/23/10/2014 - informace o možnostech finanční motivace k třídění komunálního odpadu v Přerově.

ikona souboru094 9 3

Dotace na obnovu kaple sv. Jiří v Přerově

ikona souboru095 4 1

Připojený materiál k bodu 9.4

ikona souboru096 9 4

Zrušení společnosti Regionální letiště Přerov a.s.

ikona souboru097 9 5

Poskytnutí návratné sociální výpomoci

ikona souboru098 9 6
ikona souboru099 9 6

Cena města Přerova 2014

ikona souboru100 9 7

Výzva Ministerstva vnitra ČR ke zjednání nápravy obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova.

ikona souboru101 9 8

Návrh na název ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov X-Popovice a Přerov XI-Vinary


10. Náměty, dotazy a připomínky

ikona souboru102 10 1

Náměty, dotazy, připomínky a závěr zasedání

9.10.2014 10:20:51 | přečteno 2209x | webmaster

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49965108
Za týden: 464397
Za den: 68433
Online návštěvníků: 704
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load