Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018

Písemné vypořádání podnětů a připomínek z 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. února 2018 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích. 

Rada města Přerova se podněty a připomínkami zabývala na své 87. schůzi konané 22. 2. 2018 a přijala následující usnesení:

3666/86/10/2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova.

Rada města Přerova po projednání:

  1. ukládá primátorovi Mgr. Vladimíru Puchalskému zabývat se podněty a připomínkami vznesenými na 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova, odpovídá: Mgr. Vladimír Puchalský, termín: 12. 3. 2018
  2. souhlasí s navrhovaným způsobem písemného vypořádání podnětů a připomínek z 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s ustanoveními platného jednacího řádu zejm. čl. 8, odst. 1 písm. c) 

 Jméno Podnět Odpovědná osoba

1/36

Marek Dostál

K úkolům ze schůzí RM:

Proč neprojednáváme úkoly z 85. RM? M. Zácha - v návrhu usnesení je uvedeno 83. a 84. schůze RM, to znamená, že 85. schůze RM bude projednávána až příště?

P. Měřínský - Já bych se chtěl vrátit k tomu plnění úkolů, protože je evidentní, že některým kolegům to není jasné. Já bych vás poprosil, abyste se podívali na návrhy usnesení.

V bodě 2 – ZM bere na vědomí informace o činnosti RM 84. a 85. schůze. To jsou ty dvě schůze, které byly od posledního zastupitelstva.

V bodě 1 – ZM bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady 83. a 84.

Je evidentní, že od 85. schůze nemohla rada plnit žádné úkoly, protože materiály na zastupitelstvo šly druhý den. Tady se vám předkládají informace o plnění úkolů ze dvou rad zpátky a ta 85. Rada bude nepochybně na příštím zastupitelstvu na vědomí, že už tam plníme ty úkoly.

M. Zácha - Ano, pane náměstku, vysvětlil tak, aby to bylo pochopitelné pro všechny i pro mě. Já vám za to dokáže dokonce i poděkovat. Byl bych rád, kdyby toto vysvětlení padlo vždy, když je jakýkoliv dotaz.

Je to srozumitelné a děkuji za změnu názvu bodu 2.3.

Bez dalších sdělení

2/36

Marek Dostál

K projednávání vnitřního předpisu na 85. schůzi RM

na 34. zasedání ZM byl zadán úkol RM upravit kritéria výběrových řízení pro městské byty. Proč to nebylo na 85. schůzi RM projednáváno?

Primátor - jsem přesvědčen o tom, že tak jak byl ten přepis předložen, tak je v rozporu se základní listinou práv, s antidiskriminačním zákonem, koneckonců i některými principy soukromého práva. Proto jsem požádal paní ombudsmanku, aby celý ten návrh posoudila právě z těchto kriteriálních hledisek. Až dostanu odpověď, ochránce veřejných práv, bude rada pokračovat v řízení a přijme usnesení.

M. Dostál - žádá o písemnou odpověď.

Závěr: Písemná odpověď bude poskytnuta.

Informace:

Na základě výše uvedeného požádal primátor o stanovisko či vyjádření veřejnou ochránkyni práv (viz ikona souborupříloha 1). Odpoběď je uvedena v ikona souborupříloze 3.

Z: primátor

T: 12. 3. 2018

3/36

Michal Zácha

Dotaz k materiálu 3.2.1 – co se změnilo od posledního zasedání ZM, že RM změnila svůj názor a nyní předkládá materiál s nižší částkou prodeje pozemku oproti předchozímu zasedání ZM?

Primátor – nic se nezměnilo. RM, plně ve své kompetenci, změnila své rozhodnutí.

Bez dalších sdělení

4/36

Marek Dostál

Nebytový prostor v domě nám. TGM 8

Co bude s nebytovým prostorem nám. TGM 8 a jak se řeší záležitost s tím člověkem?

P. Košutek – nájemce od schválení nájemní smlouvy v RM nereaguje. Bude následovat standardní postup – zrušení smlouvy a vymáhání nájemného.

Bez dalších sdělení

5/36

Michal Zácha

Při dnešním jednání ZM dostal v předsálí dopis od občana, který se týkal materiálu 3.2.1. a který byl 13.2. 2018 podán na podatelnu. Tento dopis byl adresován Zastupitelstvu města Přerova. Proč ten dopis neobdrželi?

P. Košutek – o dopise vím, ale stanovy tohoto Sdružení vlastníků bytových jednotek (SVBJ) hovoří o tom, že při hlasování o takovýchto záležitostech platí rozhodnutí SVBJ pro které hlasovala nadpoloviční většina přítomných vlastníků. Zde je dopis jednoho občana, který hlasoval proti. Z tohoto důvodu nepokládal tento dopis za relevantní.

M. Dostál – takže, když zastupitelům nějaký občan pošle dopis, tak primátor rozhodne o tom, jestli tento dopis bude zaslán zastupitelům? Chce vědět, jestli to takto bude i příště?

Na výzvu primátora odpověděl P. Košutek – zmiňovaný dopis byl doručen na podatelnu 13.2.2018, tzn. po rozhodnutí RM a materiály na Zastupitelstvo již v tu dobu byly distribuovány a proto jej nebylo možné zařadit do materiálů.

Primátor – dopis bude projednán a dle § 16 zákona o obcích bude nejpozději do 90 dnů vyřízen.

L. Tomaníková – pokud příště přijde nějaký materiál určený všem zastupitelům, tak náměstek by měl zastupitele aspoň informovat.

Závěr: Písemná odpověď občanovi bude poskytnuta.

Informace:

Na základě výše uvedeného odeslal P. Košutek odpověď -viz ikona souborupříloha 2

Z: P. Košutek

T: 13. 5. 2018

6/36

Jan Horký

Byl upozorněn občanem, že P. Košutek hlasoval ke Strojaři u obou variant proti. Mohl by to objasnit?

P. Košutek – nebylo to úmyslné, došlo k chybnému hlasování z jeho strany.

Bez dalších sdělení


18.4.2018 8:59:59 | přečteno 473x | Ing. Daniela Novotná

Podněty ze zasedání ZM

Podněty a připomínky ze 41. zasedání ZM, konaného dne 27. 8. 2018 Podněty a připomínky ze 40. zasedání ZM, konaného dne 26. června 2018 Podněty a připomínky z 39. zasedání ZM, konaného dne 21. května 2018 Podněty a připomínky z 38. zasedání ZM, konaného dne 23. dubna 2018 Podněty a připomínky z 37. zasedání ZM, konaného dne 19. března 2018 Podněty a připomínky z 36. zasedání ZM, konaného dne 19. února 2018 Podněty a připomínky z 35. zasedání ZM, konaného dne 22. ledna 2018 Podněty a připomínky z 34. zasedání ZM, konaného dne 15. prosince 2017 Podněty a připomínky z 33. zasedání ZM, konaného dne 20. listopadu 2017 Podněty a připomínky z 32. zasedání ZM, konaného dne 24. října 2017 Podněty a připomínky z 31. zasedání ZM, konaného dne 18. září 2017 Podněty a připomínky z 30. zasedání ZM, konaného dne 21. srpna 2017 Podněty a připomínky z 29. zasedání ZM, konaného ve dnech 19. - 20. června 2017 Podněty a připomínky z 28. zasedání ZM, konaného dne 22. 5. 2017 Podněty a připomínky z 27. zasedání ZM, konaného dne 24. 4. 2017 Podněty a připomínky z 26. zasedání ZM, konaného dne 20. 3. 2017 Podněty a připomínky z 25. zasedání ZM, konaného dne 20. 2. 2017 Podněty a připomínky z 24. zasedání ZM, konaného dne 23. 1. 2017 Podněty a připomínky z 23. zasedání ZM, konaného dne 12. 12. 2016 Podněty a připomínky z 22. zasedání ZM, konaného dne 14. 11. 2016 Podněty a připomínky z 21. zasedání ZM, konaného dne 17. 10. 2016 Podněty a připomínky z 20. zasedání ZM, konaného dne 19. 9. 2016 Podněty a připomínky z 19. zasedání ZM, konaného dne 22. 8. 2016 Podněty a připomínky z 18. zasedání ZM, konaného dne 20. 6. 2016 Podněty a připomínky z 17. zasedání ZM, konaného dne 16. 5. 2016 Podněty a připomínky z 16. zasedání ZM, konaného dne 18. 4. 2016 Podněty a připomínky z 15. zasedání ZM, konaného dne 14. 3. 2016 Podněty a připomínky z 14. zasedání ZM, konaného dne 15. 2. 2016 Podněty a připomínky z 13. zasedání ZM, konaného dne 18. 1. 2016 Podněty a připomínky z 12. zasedání ZM, konaného dne 14. 12. 2015 Podněty a připomínky z 11. zasedání ZM, konaného dne 16. 11. 2015 Podněty a připomínky z 10. zasedání ZM, konaného dne 12. 10. 2015 Podněty a připomínky z 9. zasedání ZM, konaného dne 7. 9. 2015 Podněty a připomínky z 8. zasedání ZM, konaného dne 13. 7. 2015 Podněty a připomínky ze 7. zasedání ZM, konaného dne 8. 6. 2015 Podněty a připomínky ze 6. zasedání ZM, konaného dne 11. 5. 2015 Podněty a připomínky z 5. zasedání ZM, konaného dne 13. 4. 2015 Podněty a připomínky ze 4. zasedání ZM, konaného dne 9. 3. 2015 Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, konaného dne 2. 2. 2015 Podněty a připomínky ze 2. zasedání ZM, konaného dne 29. 12. 2014

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49971395
Za týden: 435394
Za den: 77071
Online návštěvníků: 955
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load