Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 11. 5. 2015

Návrh programu 6. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 11. 5. 2015

BOD

název materiálu – téma

Program zastupitelstva

1.

Zahájení

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 6. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

ikona souborupříloha 1

2.

Informace o činnosti Rady města od 5. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruZměna v personálním obsazení výborů

2.2

ikona souboruPersonální změny v místních výborech.

2.3

ikona souboruZmapování brownfieldů na území města Přerova

ikona souborupříloha 1

2.4

ikona souboruPlán udržitelné mobility

ikona souborupříloha 1

2.5

ikona souboruStanovení hodnoty 100% obchodního podílu města a hodnoty likvidačního zůstatku společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o.

2.6

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5353/2 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4748/4 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova.

ikona souborupříloha 1

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5990/46 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 6417/1 v  k.ú. Přerov .

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 509/4 v  k.ú. Předmostí.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -Město

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemků p.č. 7116/5 a p.č. 7116/6 v k.ú.  Přerov.

ikona souborupříloha 1

3.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova -  částí  pozemku p.č. 6050/1, ost. plocha v k.ú. Přerov, zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p.č. 6050/268, p.č. 6050/269, oba v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

3.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do  majetku statutárního města Přerova - převod spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 529/7 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.3.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6868/4,  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 6

ikona souborupříloha 1

5.

Veřejné zakázky

5.1

ikona souboruÚprava prostoru kolem kašny u restaurace Haná a Úprava prostoru před pasáží“ – zrušení akcí po odstoupení o smlouvy o dílo, změna účelu využití prostor před pasáží, rozpočtové opatření

ikona souborupříloha 1

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruNávrh na schválení investičního záměru vybudování parkovacího domu pro kola

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

6.2

ikona souboruDopravní priority města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

7.

Sociální záležitosti

7.1

ikona souboruUbytovací služby SP centrum s.r.o. - žádost o dotaci

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

7.2

ikona souboruMimořádná účelová dotace - Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace

8.

Různé

8.1

ikona souboruPodnět k přejmenování názvů ulic

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

8.2

ikona souboruŽádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši

ikona souborupříloha 1

8.3

ikona souboruNávrh na zvýšení měsíčních odměn a dne, od kterého bude poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova. 

ikona souborupříloha 1

8.4

ikona souboruJednací řád Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

8.5

ikona souboruJednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

9.

Náměty, dotazy a připomínky

9.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

10.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

4.5.2015 9:38:04 - aktualizováno 6.5.2015 14:52:30 | přečteno 2509x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49964404
Za týden: 463693
Za den: 67729
Online návštěvníků: 900
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load