Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 12. 10. 2015

10. zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 12. října 2015, v 16.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPřílohy ve formátu ZIP ke dni 2.10.2015


 Bod  NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

Zahájení

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 10. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které nejsou předmětem dalších bodů programu

3.

Informace o činnosti Rady města od 9. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.1

ikona souboruZásady činnosti místních výborů (statut)

ikona souborupříloha 1

3.2

ikona souboruFinální návrh investic pro místní části

ikona souborupříloha 1

3.3

ikona souboruNávrh na personální změnu

3.4

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5215/26 a p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5176/33, p.č. 5466/69, p.č. 5466/97, p.č. 5466/181, p.č. 5466/203, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

ikona souborupříloha 9

ikona souborupříloha 10

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části  pozemku p.č. 5990/46 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. st. 157, p.č. st. 541, p.č. st. 542, p.č. st. 812 a p.č. 239/7 vše v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2144/15,  v objektu bytový dům č.p. 2144, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1158,  v k.ú. Přerov (nám. Fr. Rasche 7). 

ikona souborupříloha 1

4.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 199/9, p.č. 199/10, p.č. 199/17 a p.č. 199/18 vše v k.ú. Vinary u Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1783/2 a p.č. 1783/5 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1961/1, části pozemku p.č. 1961/2 a pozemku p.č. 1961/4 všechny v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 1885/10, a p.č. 1885/11 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.3.2

ikona souboruBezúplatný převod pozemků p.č. 313/4, p.č. 313/5, p.č. 313/7 a p.č. 313/8 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.7.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 2505/4

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 14 a 16

ikona souborupříloha 1

5.2

ikona souboruFinancování projektu "Parkovací dům pro kola, Přerov" - uzavření smluv

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

5.3

Žáikona souborudost o prominutí příslušenství dluhu

5.4

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - účast na Mistrovství světa mažoretek

ikona souborupříloha 1

5.5

ikona souboruŽádost o dotaci Římskokatolické farnosti Přerova

ikona souborupříloha 1

5.6

ikona souboruAnalýza poskytnutých plateb za přijaté faktury se zdanitelným plněním v roce 2014 evidovaných v účetnictví města Přerova, všech jeho příspěvkových organizacích a obchodních společnostech ve 100% vlastnictví města

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruÚzemní plán města Přerova - 5. změna

ikona souborupříloha 1

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruPředfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

7.2

ikona souboruFinanční spoluúčast statutárního města Přerova při zapojení základních škol do projektu Příběhy našich sousedů – Paměť národa

8.

Různé

8.1

ikona souboruCena města Přerova

ikona souborupříloha 1

9.

Závěr zasedáníMATERIÁLY NA STŮL:

5.10.2015 13:55:16 - aktualizováno 9.10.2015 11:03:43 | přečteno 1756x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49971395
Za týden: 435394
Za den: 77071
Online návštěvníků: 955
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load