Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 12. 12. 2016

23.  zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 12. prosince 2016, v 16.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 2. 12. 2016

 Bod NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města od 22. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 4741/3, p.č. 4742/1, p.č. 4742/2  vše  v k.ú.  Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5069 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 740/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573 příslušná k části obce Přerov I-Město

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova části pozemku p.č. 5041/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.2.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2624/2,  p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, p.č. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/23 a p.č. 2626 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 760/1 a p.č. 937/4 oba v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 647 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 13/5, p.č. 13/6, p.č. 14/1 a p.č. 15, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 662/3,  v k.ú.  Henčlov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova části pozemku  p.č. 4131 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.3.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 60 zahrada v  k.ú.  Dluhonice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.4

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – kanalizace vybudované na pozemcích p.č. 271/8, p.č. 273/4, p.č. 475 a p.č. 783/9 vše v k.ú. Čekyně

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4 

3.3.5

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku  p.č. 542/2 a p.č. 552/8  vše  ostatní plocha v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – uzavření Dodatku č. 2 budoucí směnné smlouvy

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.4.2

ikona souboruSměna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 2883/1, pozemku p.č. 2883/222, pozemku p.č. 2883/225, pozemku p.č. 2883/227, pozemku p.č. 2883/230 a pozemku p.č. 2883/234 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 2883/119, část pozemku p.č. 2883/120, pozemek p.č. 2883/224, pozemek p.č. 2883/226, pozemek p.č. 2883/229, pozemek p.č. 2883/231 a část pozemku p.č. 2883/233 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR a.s.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4957/15, p.č. 7289/21, p.č. 7289/62vše v k.ú. Přerov, prominutím povinností (dluhu) osobě povinné  z předkupního práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 21

ikona souborudůvodová zpráva

4.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 22

ikona souborudůvodová zpráva

5.

ikona souboruNávrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruVyužití hotelu Strojař

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

6.2

ikona souboruDohoda o ukončení plánovací smlouvy

ikona souborupříloha

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruDemolice bytových domů na ul.  Škodova - podání žádosti o dotaci

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

7.2

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy“

7.3

ikona souboruRegenerace sídliště Přerov II  - Předmostí, 12. etapa v roce 2017

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruSloučení Mateřské školy Přerov, Optiky 14

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

9.

Různé

9.1

ikona souboruStrategie prevence kriminality města Přerova na období 2017 - 2021

ikona souborupříloha

9.2

ikona souboruVyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2017

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

9.3

ikona souboruÚčelová dotace ze státního rozpočtu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

9.4

ikona souboruCestovní náhrady

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

9.5

ikona souboruNávrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2017 jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

10.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

11.

Závěr zasedáníMATERIÁLY NA STŮL:

5.12.2016 14:10:42 - aktualizováno 8.12.2016 10:15:26 | přečteno 1199x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49978776
Za týden: 427963
Za den: 74030
Online návštěvníků: 1323
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load