Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 13.4.2015

Návrh programu 5. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 4. 2015

BOD

název materiálu – téma

Program zastupitelstva

1.

ikona souboruZahájení

ikona souborupříloha č. 1

2.

Informace o činnosti Rady města od 4. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruPrůpich (nová městská třída Přerova)

ikona souborupříloha č. 1

2.2

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6577/260 a části pozemku p.č. 6577/267, oba v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.7.1

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.7.2

ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení

ikona souborupříloha č. 1

3.8.1

ikona souboruVěcné břemeno – služebnost – ve prospěch statutárního města Přerova – na části pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.8.2

ikona souboruVěcné břemeno - služebnost - ve prospěch statutárního města Přerova – na části pozemku p.č. 503/1 v k.ú. Penčice

ikona souborupříloha č. 1

4.

ikona souboruZávěrečný účet a výroční zpráva Statutárního města Přerova za rok 2014

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruSchválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2014

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

ikona souborupříloha č. 6

ikona souborupříloha č. 7

ikona souborupříloha č. 8

ikona souborupříloha č. 9

ikona souborupříloha č. 10

5.2

ikona souboruFond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

5.3

ikona souboruRozpočtová opatření – převody finančních prostředků v souvislosti se změnou organizační struktury

ikona souborupříloha č. 1

5.4

ikona souboruRozpočtové opatření č. 4

ikona souborupříloha č. 1

5.5

ikona souboruDodatek č. 12 ke zřizovací listině - příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova.

5.6

ikona souboruDotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení jednotky na požární stanici Přerov

ikona souborupříloha č. 1

5.7

ikona souboruŽádost Nadace pro transplantaci kostní dřeně o finanční prostředky

ikona souborupříloha č. 1

5.8

ikona souboruŽádost o poskytnutí finančních prostředků spolku Automotorsprint ČR z.s.

ikona souborupříloha č. 1

6.

ikona souboruGrantový program na rok 2015

ikona souborupříloha č. 1

7.

Rozvojové záležitosti

7.1

ikona souboruZaložení dobrovolného spolku obcí, mikroregionu a kraje za účelem společného řešení problematiky nakládání s odpady.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

7.2

ikona souboruStrategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014-2020

ikona souborupříloha č. 1

7.3

ikona souboruProjekt regenerace panelového sídliště Trávník

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

7.4

ikona souboruHotel Strojař

ikona souborupříloha č. 1

7.5

ikona souboruRozšíření zadání 4. změny územního plánu

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruZákladní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2015/2016  a financování pozice sociálního pedagoga

8.2

ikona souboruDohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území města Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

9.

Sociální záležitosti

9.1

ikona souboruCentrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - žádost o dotaci

ikona souborupříloha č. 1

10.

Různé

10.1

ikona souboruDelegování zástupců do společnosti Vodovody a kanalizace Přerov

10.2

ikona souboruSpolupráce s městem Kotor (Černá Hora)

ikona souborupříloha č. 1

10.3

ikona souboruUzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům každé obce podle ust. § 53 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s obcí Císařov, ve správním obvodu statutárního města Přerova, obce s rozšířenou působností.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

10.4

ikona souboruFinanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

11.

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

12.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

BODNÁZEV MATERIÁLU
  
  
  
  
  
  
  
  
3.4.2015 12:59:33 - aktualizováno 14.4.2015 12:25:11 | přečteno 2398x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49970823
Za týden: 474761
Za den: 121617
Online návštěvníků: 1098
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load