Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 13. 7. 2015

Návrh programu 8. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 13. 7. 2015

 bod  NÁZEV MATERIÁLU – TÉMA

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 8. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

Projednání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které nejsou předmětem dalších bodů programu

3.

Informace o činnosti Rady města od 7. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.1

ikona souboruZpráva z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.2

ikona souboruZpráva o  plnění úkolu uloženého kontrolnímu výboru  Zastupitelstvem města Přerova na jeho 7. jednání dne 8. 6. 2015 - dopracování zápisu  o kontrolách usnesení Rady města Přerova č. 135/7/5/2015 a usnesení Rady města Přerova č. 123/6/6/2014

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3

ikona souboruOpravy místních komunikací

3.4

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova, pozemků p.č. 983, 985, 986, 987, 991, včetně jejich součástí, vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 549/18, 549/19, oba  v  k.ú. Lověšice  u Přerova.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1961/1, části pozemku p.č. 1961/2 a pozemku p.č. 1961/4 všechny v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

4.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

ikona souborupříloha 1

4.1.5

ikona souboruZáměr statuárního města Přerova úplatný a bezúplatný  převod nemovitých  věcí – pozemku p.č. 321 v k.ú. Lýsky

ikona souborupříloha 1

4.1.6

ikona souboruZáměr převodu  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5176/7, a p.č. 5207/83 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

4.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 67 v k.ú. Žeravice. 

ikona souborupříloha 1

4.2.3

ikona souboruÚplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města  Přerova - pozemku  p.č. 2621/7  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

4.2.4

ikona souboruPřevod  nemovitých věcí ve vlastnictví  statutárního města Přerov - pozemku p.č. 2639/11, vše  v k.ú. Přerov a nájem nemovitých věcí - části pozemku p.č. 2639/14  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku města - pozemku p.č. 686/3 v k.ú. Újezdec u Přerova.

ikona souborupříloha 1

4.3.2

ikona souboruPřevod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 830  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

4.3.3

ikona souboruPřevod  nemovitých věcí do  majetku statutárního města  Přerova části pozemku  p.č. 5935/16  a  p.č.  5935/17 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemku p.č. 2625/1, p.č. 2626, p.č. 5074/3, p.č. 5082 za část pozemku p.č. 2627/1 vše v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

4.5.1

ikona souboruBezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – soubor velkoformátových fotografií do vlastnictví příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova.

ikona souborupříloha 1

4.6.1

ikona souboruSmlouva o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů ze dne 5.9.1997, uzavřená mezi tehdejším Okresním úřadem v Přerově, se sídlem Smetanova 7, Přerov a městem Přerov, IČ: 00301825, se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

ikona souborupříloha 1

4.7.1

ikona souboruUpuštění od vymáhání pohledávky z důvodu nedobytnosti

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 10 a 11

ikona souborupříloha 1

5.2

ikona souboruVnitřní předpis č. .../2015 Zásady upravující rozpočtový proces a následné vyhodnocování rozpočtu

ikona souborupříloha 1

5.3

ikona souboruUzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

ikona souborupříloha 1

5.4

ikona souboruObecně závazná vyhláška č...../2015, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboru4. změna Územního plánu města Přerova - zadání

ikona souborupříloha 1

6.2

ikona souboruPlánovací smlouva

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruCentralizace nákupů – schválení smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie na období 2016 a 2017

ikona souborupříloha 1

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruŽádost o dotaci

ikona souborupříloha 1

9.

Sociální záležitosti

9.1

ikona souboruSvaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace na činnost v roce 2015

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

9.2

ikona souboruČtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace - žádost o dotaci

ikona souborupříloha 1

10.

Různé

10.1

ikona souboruPoskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

10.2

ikona souboruŽádost o částečné prominutí povinnosti uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí souvisejícího penále v plné výši

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

10.3

ikona souboruZměna Zakladatelské listiny společnosti založené městem, obchodní společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. 

ikona souborupříloha 1

10.4

ikona souboruZměna personálního obsazení

10.5

ikona souboruZměna personálního obsazení

11.

Náměty, dotazy a připomínky

11.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

12.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

BOD NÁZEV MATERIÁLU
 10.5.1  ikona souboruZměna personálního obsazení
   
   
   
   
   
   
   
   
7.7.2015 10:48:18 - aktualizováno 7.7.2015 12:31:22 | přečteno 464x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 11087
Za týden: 600137
Za den: 60399
Online návštěvníků: 2037
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load