Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 14. 12. 2015

12.  zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 14. prosince 2015, v 16.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 4.12.2015 

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 12. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

ikona souborupříloha_1

2.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů ve věcech, které nejsou předmětem dalších bodů programu

3.

Informace o činnosti Rady města od 11. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.1

ikona souboruNávrh Výboru pro místní části - studie proveditelnosti

ikona souborupříloha_1

3.2

ikona souboruRealitní web města

ikona souborupříloha_1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3

ikona souboruNávrh na personální změnu

ikona souborupříloha 1

3.4

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 549/16,  v  k.ú. Lověšice u Přerova.

ikona souborupříloha 1

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 6750/3,  v  k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemků  p.č. 6750/47, p.č. 6750/50, oba  v  k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

4.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1280/2 v k.ú. Horní Moštěnice

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 820/2 v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha 1

4.1.6

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1137/1, p.č. 1137/3, p.č. 1137/4,  1137/6, 1137/8, p.č. 1138, p.č. 1139, p.č. 1140, p.č. 1141, p.č. 1144/1, p.č. 1144/2, p.č. 1145/2, p.č. 1145/16, p.č. 1143/1, p.č. 1143/2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

4.1.7

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 239/7 a pozemků p.č. st. 541, p.č. st. 542 vše v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6577/2 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

4.2.2

ikona souboruÚplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 5747/11,  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

4.2.3

ikona souboruÚplatný převod a nájem nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 1195 v k.ú. Žeravice.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2 

4.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 99/2 a p.č. 99/3 oba v k.ú. Penčice

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 24 v k.ú. Penčice. 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.2.6

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 510/11 v k.ú. Předmostí. 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.2.7

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 656/1, p.č. 657 a p.č. 658 vše v k.ú. Žeravice. 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.2.8

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerov spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3118/3 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

4.2.9

ikona souboruPřevod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 2624/1, p.č. 2624/2, p.č. 2625/2, p.č. 2625/3, p.č. 2625/4, p.č. 2625/19, p.č. 2625/20, p.č. 2625/21, p.č. 2625/23, p.č. 2626 vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.2.10

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.2.11

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 2433/101,  v objektu bytový dům č.p. 2433, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 468,  v k.ú. Přerov (Bratrská 20). 

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.2.12

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v objektu k bydlení č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušném pro část obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 75/10 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova - části pozemku p.č. 560, ost. plocha , v k.ú. Lověšice u Přerova.

ikona souborupříloha 1

4.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemek  p.č. 6850/1 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

4.3.3

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 599  v k.ú.  Přerov

ikona souborupříloha 1

4.3.4

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 590/7  v k.ú.  Předmostí

ikona souborupříloha 1

4.3.5

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 585/2 v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha 1

4.3.6

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2167/3,p.č. 2167/6, a p.č. 4967/2  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.3.7

ikona souboruPřevod  nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5738/1 ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.7.1

ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.7.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  –  bytové jednotky 124/6

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtová opatření č. 19 a 20

ikona souborupříloha 1

5.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 21

ikona souborupříloha 1

5.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. ../2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

5.4

ikona souboruUzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s.

ikona souborupříloha 1

5.5

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - HELP ME - I HELP YOU

ikona souborupříloha 1

5.6

ikona souboruOdpis pořizovacích nákladů na nerealizované investice

ikona souborupříloha 1

5.7

ikona souboruDodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.

ikona souborupříloha 1

6.

Návrh rozpočtu Statutárního města Přerova na rok 2016

6.1

ikona souboruNávrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

7.

Rozvojové záležitosti

7.1

ikona souboruÚzemní plán města Přerova

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

7.2

ikona souboruProjekt regenerace panelového sídliště Přerov-Budovatelů

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

8.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

8.1

ikona souboruDodatek č. 1 ke Smlouvám o vzniku společnosti

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

9.

Školské záležitosti

9.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace

10.

Sociální záležitosti

10.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova

10.2

ikona souboruStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerov pro období let 2016 - 2019

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

11.

Různé

11.1

ikona souboruVyhlášení dotačních programů pro rok 2016

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

11.2

ikona souboruDotace na projekt "Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny ve vybraných lokalitách Přerovska"

ikona souborupříloha 1

11.3

ikona souboruDotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově - doplnění usnesení ZM č. 326/11/8/2015

11.4

ikona souboruCyklobus Bečva – změna ve financování záměru a uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů

ikona souborupříloha 1

   

11.5

ikona souboruIntegrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

ikona souborupříloha 9

ikona souborupříloha 10

ikona souborupříloha 11

11.6

ikona souboruČlenství ve spolku HC ZUBR PŘEROV z.s.

ikona souborupříloha 1

11.7

ikona souboruNávrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2016 jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

12.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek zastupitelů

13.

Závěr zasedání



7.12.2015 14:32:42 - aktualizováno 14.12.2015 16:20:35 | přečteno 1991x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49964404
Za týden: 463693
Za den: 67729
Online návštěvníků: 900
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load