Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 14. 3. 2016

15.  zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 14. března 2016, v 16.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 4. 3. 2016

 Bod NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů

3.

Informace o činnosti Rady města od 14. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.1

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – části objektu občanské vybavenosti č.p. 829, příslušném k části obce Přerov I – Město, který je součástí pozemku p.č. 1981/16, a části pozemku p.č. 1981/16, v k.ú. Přerov, (Jasínkova 4).

ikona souborupříloha

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

ikona souborupříloha

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova.

ikona souborupříloha

4.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – pozemků p.č. st. 278, p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, části p.č. 238/12, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, části p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 510/9, v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha

4.2.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 2398/101,  v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov (Vaňkova 1). 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2 

4.7.1

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 5

ikona souborupříloha - důvodová zpráva

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

Úzikona souboruemní plán města Přerova - změny

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

6.2

ikona souboruProtipovodňová ochrana levého břehu Bečvy mezi mostem Legií a železnicí - smlouva o poskytnutí dotace

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruRevokace části usnesení Zastupitelstva města Přerova ve věci schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku - Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov

7.2

ikona souboruKanalizace a ČOV Čekyně, Penčice

8.

Závěr zasedání
MATERIÁLY NA STŮL:

BODNÁZEV MATERIÁLU
  
  
  
  
  
  
  
  

7.3.2016 13:44:16 | přečteno 656x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 11087
Za týden: 600137
Za den: 60399
Online návštěvníků: 2037
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load