Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 15. 12. 2017

34.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pátek 15. prosince 2017, v 15.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 5. 12. 2017

BOD

název NÁVRHU – téma

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha 1

2.

Informace o činnosti Rady města od 33. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 590/6 v k.ú. Předmostí.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.2

ikona souboruPřevod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov  - pozemku p.č. 2625/19 v k.ú. Přerov - dohoda o zrušení kupní smlouvy

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov  - změna usnesení

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  části pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčičky

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3.1

ikona souboruBezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky.

ikona souborupříloha 1

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 47/19, p.č. 47/26, p.č. 47/23, p.č. 47/30, p.č. 47/24, části p.č. st. 67 a části p.č. 33/2 vše  v k.ú. Vinary u Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

3.7.1

ikona souboruOdpis pohledávky z důvodu promlčení a její převod na mimoúčetní evidenci

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.7.2

ikona souboruOdpis pohledávky a její převod na podrozvahu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.7.3

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.7.4

ikona souboruŽádost o sepsání splátkového kalendáře

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 19

ikona souborupříloha 1

4.2

ikona souboruÚtulek pro zvířata - změna majitele účtu

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.3

ikona souboruDodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.4

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.5

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.6

ikona souboruMimořádná finanční dotace pro Český svaz včelarů, z.s., základní organizace Přerov I, na zařízení pro léčení včelstev, popř. zařízení na zpracování včelích produktů.

ikona souborupříloha 1

4.7

ikona souboruMimořádná finanční dotace pro Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace Přerov na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska

4.8

ikona souboruMimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.9

ikona souboruMimořádná dotace - podpora de minimis  na doplňkovou činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

5.

ikona souboruNávrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruZměna č. 10 Územního plánu města Přerova - vydání

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

6.2

ikona souboruZměna č. 2 Územního plánu města Přerova a Regulační plám Michalov-Žebračka - vydání

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruSchválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – energetická opatření“

7.2

ikona souboruInvestiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2017 a přecházející do roku 2018

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

7.3

ikona souboruInvestiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruAkční plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 2018 - 2019

ikona souborupříloha 1

9.

Různé

9.1

ikona souboruDohoda o narovnání uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ikona souborupříloha 1

10.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

11.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

6.12.2017 10:06:16 | přečteno 925x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49969725
Za týden: 473663
Za den: 120519
Online návštěvníků: 1145
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load