Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 15. 2. 2016

14.  zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 15. února 2016, v 16.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 08.02.2016


BOD

název NÁVRHU – téma

Program zastupitelstva

1.

Zahájení, program

1.1

ikona souboruZahájení, schválení programu 14. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

2.

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů

3.

Informace o činnosti Rady města od 13. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.1

ikona souboruZápis z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

3.2

ikona souboruPřehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jejich jednáních za II. pololetí roku 2015

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 4669/1,  v  k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5466/183 a p.č. 5990/44 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

4.3.1

ikona souboruÚplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál „hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souborupříloha 1

4.7.1

ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

4.8.1

ikona souboruZřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži části pozemku p.č. 88 v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha 1

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření - převody

ikona souborupříloha 1

5.2

ikona souboruRozpočtové opatření č. 2 a 3

ikona souborupříloha 1

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruÚzemní plán města Přerova - 4. změna

7.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

7.1

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku - Přerovské listy, Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí 10. Etapa (Tylova, Teličkova), Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov, Chodníky – Vnitroblok Žižkova, Kovářská, Hanácká

7.2

ikona souboruCentralizace nákupů – schválení smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na poskytovatele hlasových a datových služeb na období 2016 a 2017

ikona souborupříloha 1

7.3

ikona souboruInvestiční akce nad 500. tis. Kč k  realizaci v roce 2016

ikona souborupříloha 1

8.

Školské záležitosti

8.1

ikona souboruMístní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov (MAP)

8.2

ikona souboruPředání dokončeného technického zhodnocení k  hospodaření Základní škole J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14

8.3

ikona souboruPředfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

9.

Různé

9.1

ikona souboruNávrh na zvýšení měsíčních odměn a stanovení dne, od kterého bude poskytována zvýšená odměna neuvolněným členům Zastupitelstva města Přerova.

ikona souborupříloha 1 

10.

Projednání návrhů, námětů a připomínek zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem dalších bodů programu

10.1

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem dalších bodů programu

11.

Závěr zasedáníMATERIÁLY NA STŮL:8.2.2016 13:09:42 | přečteno 485x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17632
Za týden: 606682
Za den: 66944
Online návštěvníků: 695
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load