Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 16. 11. 2015

11.  zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 16. listopadu 2015, v 16.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 6.11.2015


 Bod NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

ikona souboruProjednávání návrhů, námětů a připomínek ve věcech, které nejsou předmětem dalších bodů programu

3.

Informace o činnosti Rady města od 10. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.1

ikona souboruZlepšení bezpečnosti dopravy v Přerově

3.2

ikona souboruNávrh na personální změnu

3.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha

4.

Majetkoprávní záležitosti

4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 2398/101,  v objektu bytový dům č.p. 2398, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2495,  v k.ú. Přerov (Vaňkova 1). 

ikona souboru příloha

4.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 649/5, p.č. 684/6, p.č. 649/10 a p.č. 684/14 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov  -převod  části pozemku p.č. 3123/41 a části p.č. 3125  vše v k.ú.  Přerov.

ikona souborupříloha

4.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5290/12 v k.ú. Přerov.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.3.1

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2167/3,  a p.č. 2167/6,  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.3.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 101/3 v k.ú. Újezdec u Přerova.

ikona souborupříloha

4.5.1

ikona souboruÚplatný převod movitých věcí – dříví „nastojato“ z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova s.r.o.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.5.2

ikona souboruÚplatný převod movitých věcí – nádob na směsný komunální odpad z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova s.r.o.

ikona souborupříloha

4.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 549/21 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 18

ikona souborupříloha

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruÚzemní plán města Přerova

ikona souborudůvodové zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

7.

Sociální záležitosti

7.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace - Domov Alfréda Skeneho Pavlovice u Přerova

8.

Různé

8.1

ikona souboruCena města Přerova 2015

8.2

ikona souboruPracovní skupina pro zpracování návrhu na zřízení čestných hrobů v péči města

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

8.3

ikona souboruZměna vnitřního předpisu č. 18/05 -  Statutu trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců Města Přerova“

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

8.4

ikona souboruDotace na II. etapu obnovy kaple sv. Jiří v Přerově

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

8.5

ikona souboruŠkoda statutárního města Přerova na vozidle v užívání SDH

ikona souborupříloha

8.6

ikona souboruUzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům každé obce podle ust. § 53 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s obcemi Polkovice, Uhřičice, Křenovice, Měrovice nad Hanou, ve správním obvodu statutárního města Přerova, obce s rozšířenou působností.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

9.

Závěr zasedáníMATERIÁLY NA STŮL:

BOD NÁZEV MATERIÁLU
   
   
   
   
   
   
   
9.11.2015 14:44:58 - aktualizováno 9.11.2015 14:49:26 | přečteno 1659x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (268)
 
8% (24)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49978776
Za týden: 427963
Za den: 74030
Online návštěvníků: 1323
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load