Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 16. 5. 2016

17.  zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 16. května 2016, v 16:00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 6. 5. 2016

 BodNÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města od 16. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruNávrh Výboru pro místní části - protihluková opatření v rámci stavby Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

2.2

ikona souboruNávrh na personální změny

ikona souborupříloha

2.3

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – objektu bydlení č.p. 406, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732 v k.ú. Přerov (Velké Novosady 5).

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků  p.č. 383, p.č. 384 a p.č. 385 vše v k.ú. Žeravice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.3.2

ikona souboru1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – veřejné osvětlení vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova 2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

3.6.1

ikona souboruVypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova - dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.8.1

ikona souboruZřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerova

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

4.

ikona souboruZávěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2015

ikona souborupříloha č. 1_úvod

ikona souborupříloha č. 2_důvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4_výkaz

5.

Finanční záležitosti

5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 9

ikona souborudůvodová zpráva

5.2

ikona souboruDotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na centrální požární stanici Přerov

ikona souborupříloha

5.3

ikona souboruDotace pro J. Bláhovou na akci Galavečer v Dubu

ikona souborupříloha

6.

Rozvojové záležitosti

6.1

ikona souboruPlánovací smlouva

ikona souborupříloha

7.

Školské záležitosti

7.1

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace – Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov

ikona souborudůvodová zpráva

8.

Sociální záležitosti

8.1

ikona souboruŽádost o dotaci - NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka

8.2

ikona souboruŽádost o dotaci - ANTIŠMEJDI s.r.o.

9.

Různé

9.1

ikona souboruZásady pro udělování čestného občanství města Přerova

ikona souboruvarianta 1

ikona souboruvarianta 2

ikona souboruvarianta 3

9.2

ikona souboruUzavření dohody o splátkách

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

9.3

ikona souboruDelegování zástupců města na valné hromady nevládní neziskové organizace CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.

9.4

ikona souboruPoskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2016

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 1a

ikona souborupříloha č. 2

9.5

ikona souboruPoskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2016

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

9.6

ikona souboruFinanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. Jiří v Přerově

9.7

ikona souboruNávrh na vydání obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

ikona souborupříloha č. 4

ikona souborupříloha č. 5

10.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

11.

Závěr zasedáníMATERIÁLY NA STŮL:

9.5.2016 14:37:16 - aktualizováno 10.5.2016 13:44:11 | přečteno 708x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2016
Za týden: 362034
Za den: 55299
Online návštěvníků: 1015
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load