Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 17. 10. 2016

21.  zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 17. října 2016, v 16.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP k 7. 10. 2016

 Bod NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

ikona souboruZahájení, program

ikona souborupříloha

2.

Informace o činnosti Rady města od 20. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č.  5176/42 a p.č. 5176/43 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.2

ikona souboruZáměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – objektu rodinný dům č.p. 35, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/1, části pozemku p.č. 155/1, objektu zemědělské stavby č.p. 206, příslušný k části obce Přerov VIII-Henčlov, který je součástí pozemku p.č. 155/2, pozemků p.č. 155/2, p.č. 48 a p.č. 155/4, vše v k.ú. Henčlov

ikona souborupříloha

3.1.3

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 11 v k.ú. Penčice

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.4

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2640/2 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.1.5

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  pozemku  5935/3 v k. ú. Přerov. 

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3 

3.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova  - části pozemku p.č  3091/1  v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 1486 a směna pozemku p.č.  1487 za pozemek p.č. 1475 vše v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví statuárního města Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  - části pozemku p.č.  206 v k.ú. Lýsky

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.3.3

ikona souboruBezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  Přerova - částí pozemků p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 7279/34 a p.č. 7279/36, oba v k.ú. Přerov, prominutím povinnosti (dluhu) osobě povinné z předkupního práva.

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.6.2

ikona souboruZřízení předkupního práva jako práva věcného k nemovitým věcem - pozemkům p.č. 5307/2 a p.č. 5307/107 včetně stavby občanského vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 5307/107, vše v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříikona souboruloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

3.7.1

ikona souboruŽádost o prominutí poplatku z prodlení

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 17 a 18

ikona souborudůvodová zpráva

4.2

ikona souboruZáměr přijetí úvěru

4.3

ikona souboruObecně závazná vyhláška č..../2016, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

ikona souborupříloha č. 3

5.

Školské záležitosti

5.1

ikona souboruPředfinancování Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5 zařazené do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

ikona souborudůvodová zpráva

5.2

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

ikona souborudůvodová zpráva

6.

Sociální záležitosti

6.1

ikona souboruSenior taxi v Přerově

6.2

ikona souboruŽádost o dotaci - Alfa handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.

ikona souborudůvodová zpráva

ikona souborupříloha č. 1

ikona souborupříloha č. 2

7.

Různé

7.1

ikona souboruNávrh na vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu kouření na dětských hřištích

ikona souborupříloha

7.2

ikona souboruVzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově.

8.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

9.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

BODNÁZEV MATERIÁLU
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
10.10.2016 12:57:52 | přečteno 856x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 8908
Za týden: 358425
Za den: 52874
Online návštěvníků: 1091
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load