Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Předlohy k ZM - 18. 4. 2016

16.  zasedání Zastupitelstva města Přerova se bude konat dne 18. dubna 2016, v 16.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově

ikona souboruPředlohy ve formátu ZIP ke dni 8. 4. 2016

 Bod NÁZEV NÁVRHU – TÉMA

1.

ikona souboruZahájení, program

2.

Informace o činnosti Rady města od 15. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

2.1

ikona souboruÚprava křižovatky Denisova - Gen. Štefánika - Ztracená

ikona souborupříloha 1

2.2

ikona souboruPlnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady města Přerova od 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova

ikona souborupříloha 1

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova, pozemku p.č.  590/9 v k.ú. Předmostí.

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.3.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5781/16 v k.ú. Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.3.2

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova - pozemku p.č. 314 v k.ú. Újezdec u Přerova

ikona souborupříloha 1

3.3.3

ikona souboru1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – veřejné osvětlení vybudované na části pozemku p.č. 1027/7 a p.č. 1028 oba v k.ú. Újezdec u Přerova 2. Zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch statutárního města Přerova – k tíži pozemku p.č. 1027/7 v k.ú. Újezdec u Přerov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

3.3.4

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 239/5 v k.ú. Předmostí

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

3.6.1

ikona souboruZánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 549/11, p.č. 549/12, p.č. 549/14, p.č. 549/24 a p.č. 549/25 v k.ú. Lověšice u Přerova prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

3.9.1

ikona souboruObecně závazná vyhláška č. .../2016, kterou se stanovuje řád městského parku Michalov

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

4.

Finanční záležitosti

4.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 7

ikona souborupříloha 1

4.2

ikona souboruSchválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2015

ikona souborupříloha 1

ikona souborupříloha 2

ikona souborupříloha 3

ikona souborupříloha 4

ikona souborupříloha 5

ikona souborupříloha 6

ikona souborupříloha 7

ikona souborupříloha 8

ikona souborupříloha 9

5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

ikona souboruSchválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku - Energetická opatření Městského domu v Přerově, Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice

6.

Školské záležitosti

6.1

ikona souboruCírkevní mateřská škola v Přerově – dotace pro školní rok 2016/2017

6.2

ikona souboruZákladní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 2016/2017 

6.3

ikona souboruZákladní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14  –  JUDISTICKÝ týden pro děti

7.

Sociální záležitosti

7.1

ikona souboruŽádost o dotaci - Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje

7.2

ikona souboruŽádost o dotaci - "LIBERTY PEOPLE"

8.

Různé

8.1

ikona souboruZřízení veřejné služby Senior taxi ve městě Přerově

8.2

ikona souboruZpráva o činnosti Městské policie Přerov za rok 2015

ikona souborupříloha 1

9.

ikona souboruProjednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

BODNÁZEV MATERIÁLU
 2.1.1ikona souboruNávrh na personální změny 
  
  
  
  
  
  
  

11.4.2016 13:34:13 - aktualizováno 11.4.2016 13:39:42 | přečteno 934x | Iva Kohoutová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 11087
Za týden: 600137
Za den: 60399
Online návštěvníků: 2037
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load